Meksiko je jasnog stava u korist poštovanja integriteta i suvereniteta Srbije nad KiM

Aleksandar Vučić i ambasador Meksika Karlos Feliks
Izvor: Twitter

Ambasador Meksika u Srbiji i na nerezidentnoj osnovi u BiH, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori Karlos Feliks izjavio je da u skladu sa svojim čvrstim principima spoljne politike i pridržavajući se međunarodnog prava, Meksiko je izričito jasnog stava u korist poštovanja integriteta i suvereniteta Srbije nad Kosovom i Metohijom. 

Meksiko i Republika Srbija su 24. maja obeležili 76 godina neprekidnih diplomatskih odnosa započetih sa bivšom Jugoslavijom, čiji je Srbija naslednik. Za sve ovo vreme čvrste veze prijateljstva i razumevanja između naše dve zemlje omogućile su nam da se suočimo s različitim izazovima i ojačamo naše odnose u svim oblastima. 

Bilans naših diplomatskih odnosa za ovih 76 godina veoma je pozitivan. Naše veze su utemeljene na dva stuba socijalnog poglavlja naše bilateralne agende: fluidan i stalan politički dijalog naših zvaničnika na najvišem nivou, zasnovan na prijateljstvu i poštovanju, i intenzivna kulturna i akademska saradnja, koja dodatno ujedinjuje naša društva. 

Narodi Meksika i Srbije dele slična iskustva i dostignuća u svojoj istorijskog borbi za očuvanje svog suvereniteta i nacionalnog identiteta. U skladu sa svojim čvrstim principima spoljne politike i prdržavajući se međunarodnog prava, Meksiko je izričito jasnog stave u korist poštovanja integriteta i suvereniteta Sbije nad Kosovom i Metohijom, u skladu sa osnovama Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Sledeći ovu principijelnu spoljnu politiku i poštujući međunarodno pravo, Meksiko i Srbija su se usaglasili s međunarodnom zajednicom povodom  jasne osude agresije Rusije na Ukrajinu i zahtevaju poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta ukrajinskog naroda. Isto tako, izjasnili smo se za hitno, mirno i pregovaračko rešenje ovog sukova i za slanje hitne humanitarne pomoći žrtvama ovog rata. 

Zahvaljući stalnom političkom dijalogu između Meksika i Srbije, identifikovali smo nove teme saradnje koje će unaprediti naše odnose u oblasti trgovine i investicija, tehničke i naučne saradnje, u zbližavanju naših gradova, u osnaživanju naših dijaspora i u produbljivanje akademske I kulturne razmene. 

Na primer, promovišemo veću saradnju između naših visokospecijalizovanih institucija u oblastima biomedicine, bioinženjeringa i razvoja veštačke inteligencije. Takođe, aktivno podstičemo u našim zemljama bratimljenje gradova sa sličnim odlikama, kao sredstvo za približavanje naših zajednica i promovisanje trgovinske i investicione agende. 

Isto tako, pokrenuli smo kontakte kako bismo podelili iskustva bogate i uspešne politike naših vlada u brizi i osnaživanju naših zajednica u inostranstvu, što će ojačati poglavlje naše društvene agende.

Na kulturnom i akademskom planu, i dalje radimo zajedno na promociji španskog jezika i prevođenja na srpski dela mnogih poznatih meksičkih pisaca, uz podsticanje veza između profesora i studeneta naših visokoškolskih ustanova.

U junu ove godine održaćemo šestu sednicu Mehanizma političkih konsultacija između Meksika i Srbije, ovoga puta u Meksiko Sitiju, budući da je prošlogodišnji susret održan u Beogradu. Ovo će biti dobra prilika da i dalje radimo zajedno na širokom političkom dijalogu i da podstičemo saradnju u novim oblastima koje smo ustanovili. Priredićemo veliku dobrodošlicu srpskoj delegaciji.

Meksiko i Srbija čvrstim koracima napreduju u jačanju naših veza, stavljajući socijalnu i ljudsku komponentu u centar naših bilateralnih odnosa. Snaga našeg odnosa će nam omogućiti da još jednom prevaziđemo izazove komplikovanog međunarodnog konteksta, povećavajući saradnju u korist naših naroda u narednim godinama. 

Srećna godišnjica!     

Piše: Karlos Feliks, ambasador Meksika u Srbiji i na nerezidentnoj osnovi u BiH, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori