Gijo: Predmet "Tači i ostali" pred sudom do kraja godine

Greg Kiho
Izvor: lajmi.net

Sudija u prethodnom postupku u slučaju "Tači i ostali" Nikolas Gijo rekao je da mu je namera da suđenje bivšim liderima OVK počne do kraja ove godine.

On je na početku 15. statrusne konferencije rekao da će doneti odluku o zahtevima koje su do sada iznele strane, ali ne i o onim zahtevima koji nisu hitni.

"Prije nego što dam reč strankama da iznesu svoje stavove o svakoj tački dnevnog reda, potvrđujem da nameravam da prosledim predmet pred raspravno veće do kraja godine. Nameravam da donesem odluku o zahtevima koji su mi do sada stavljeni na uvid, ali ne na zahteve koji nisu hitni", rekao je Gijo.

Konferencija se održava u Specijalnim vijećima Kosova u Haagu, a optuženi sudjeluju putem video veze iz pritvorskog centra.

Današnja konferencija o započela je raspravom odbrane sa tužilaštvom, zbog neiznošenja podataka o preseljenju svedoka, kao i o tome što tužilaštvo nije na vreme iznelo podatke o oslobađajućem materijalu, prenosi Ljajmi.

"Odbrana je saopštila da je većina materijala u posedu Tužilaštva već duže vreme. Odbrane Tačija i Veselija navode da Tužilaštvo mora utvrditi prekršaj i vratiti rok za ocenu oslobađajućeg materijala u roku od mesec dana", rekao je sudija.

Tačijev advokat Gregori Kiho je izrazio sumnju da bi moglo doći do promena u izjavama kada se svedoci presele.

On dodaje da su neki svedoci tražili preseljenje, ali da Tužilaštvo ne navodi njihov broj.

"Koliko njih je tražilo preseljenje. Šta im je ponuđeno. Mi smo na suđenjima u Keniji videli promene u izjavama svedoka u vreme preseljenja. Nismo dobili nikakve informacije o premeštanju i preseljavanju svedoka. Ne znamo koliko ih je zatražilo preseljenje. Moramo da imamo ove informacije. Znamo samo da je gospodin Smit rekao stranim diplomatama da postoje takvi zahtevi", rekao je advokat Kiho.