Smit: Pravda za žrtve, koje su bile ne samo Srbi, nego i kosovski Albanci, Romi i politički protivnici optuženih

Džek Smit
Izvor: Reuters

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu, objavili su godišnji izveštaj o radu u 2020. godini, podsećajući na prve optužnice i hapšenja nekadašnjih komandanata i pripadnika OVK, prenosi Tanjug.

U izveštaju od 80 strana, koji je objavljen na srpskom, albanskom i engleskom jeziku detaljno su opisani poslovi i aktivnosti obe institucije tokom prethodne godine, s tim što je deo izveštaj koji se tiče Specijalizvanog tužilaštva objavljen na 10 strana, a Veća i svih pratećih službi na ostalih 70.

U ovom dokumentu opisani su i svi važni događaji o kojima su mediji već izveštavali, a tiču se prvih optužnica, hapšenja i izručenja ukupno sedam pripadnika OVK, Saljiha Mustafe, Husnija Gucatija, Nasima Haradinaja, Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija, Kadrija Veseljija.

Protiv njih su podignute tri optužnice, po kojima će Mustafi, Gucatiju i Haradinaju ove jeseni početi suđenja.

Od početka ove godine uhapšen je samo jedan nekadašnji komandant OVK Pjetr Šalja.

Specijalizovani tužilac Kosova Džek Smit u izveštaju napominje da su prve optužnice i hapšenja postgnuti zahvaljujući izuzetnoj predanosti službenika tužilaštva, ali i nepokolebivoj podršci šire međunarodne zajednice.

"Sada čvrsto i javno gazimo ka postizanju pravde za žrtve i njihove porodice, koje su 20 godina čekale da se lica koja su najodgovornija za krivična dela iz naše nadležnosti izvedu pred lice pravde. Te žrtve su civili raznih narodnosti - ne samo Srbi, već i veliki broj kosovskih Albanaca i Roma, kao i politički protivnici optuženih", napomenuo je Smit.

Posebno je zahvalio Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) i njenom šefu Larsu-Gunaru Vigemarku za, kako je naveo, ključnu logističku i operativnu podršku koju su tokom protekle godine pružili njegovom tužilaštvu.

"Zahvalan sam i Evropskoj uniji i njenim članicama, a posebno našoj državi domaćinu, Holandiji, kao i trećim državama kontributorima, na resursima i podršci bez kojih ne bismo mogli da ostvarujemo naš mandat", naveo je Smit.

U izveštaju se ukazuje da je potvrdivanje prvih optužnica pred Specijalizovanim većima označilo i početak procesa prijavljivanja žrtava za učešće u postupcima.

Podseća se i da je nakon prvih optužnica u februaru 2020. izbila pandemija koronavirusa, te da je sud uveo mere u celoj organizaciji i uspeo da održi kontinuitet poslovanja i punu operativnost.

Predsednica Specijalizovanih veća Ekaterina Trendafilova je u izveštaju naglasila da su veća osnovana da bi obezbedila pravdu kroz bezbedne, nezavisne, nepristrasne i efikasne postupke.

"Od najveće je važnosti da postupci, koliko god je to moguće, budu javni, i da ih ljudi na Kosovu i u regionu mogu pratiti putem naše veb stranice kao i redovno da dobijaju informacije putem izveštaja, vesti i informativnog materijala“, navela je Trendafilova.

Sekretar tog suda Fidelma Donlon, koja rukovodi službama za podršku sudske aktivnosti, smatra da je Sekretarijat pokazao svoju sposobnost da podrži pravične i efikasne postupke u sigurnom i bezbednom okruženju.

“Uspešno smo prevazišli brojne izazove kako bismo obezbedili sigurno dovođenje pritvorenih osoba u Hag i upravljanje sudskim postupcima u kojima sve strane i pritvorenici mogu bezbedno da učestvuju, uključujući i upotrebu video-konferencijske veze“, rekla je Dolon.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova osnovani su u skladu sa medunarodnim sporazumom koji je ratifikovala Skupština Kosova, Ustavnim amandmanom i Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Ova veća (sud) su privremenog karaktera sa konkretnim mandatom i nadležnošću nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim zločinima u skladu sa zakonom Kosova koji su započeti ili izvršeni na Kosovu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine.

Ja
31. Avgust 2021.
Pravda treba biti svom tom narodu !!!