Veseljijev advokat traži da mu tužilaštvo dostavi preliminarne spise do 31. oktobra

Kadri Veselji
Izvor: Hag - Specijalni sud

Advokat haškog optuženika, bivšeg lidera OVK, Kadrija Veseljija Ben Emerson, zatražio je od pretpretresnog sudije da naloži tužilaštvu da mu dostavi preliminarne spise najkasnije do 31. oktobra, prenosi Ekonomija onlajn.

Insistiranje Emersona, na poslednjem ročištu i konstatacija da se predviđanje datuma Specijalnog suda, o datumu početka suđenja njegovom branjeniku, pokazalo netačnim, te se suđenje predugo odlaže, a optuženici ostaju u pritvoru, uticalo je na sudiju za prethodni postupak Nikolasa Gijua da obavesti Specijalnog tužioca da će dati konačan nalog za određivanje datuma dostavljanja preliminarnog spisa.

"S obzirom na to da je datum sledeće konferencije uskoro, 29. oktobra, odbrana s poštovanjem traži da pretpretresni sudija što je pre moguće izda nalog Specijalnom Tužilaštvu (SPO) da dostavi preliminarni spis do 31. oktobra", navodi se u Emersonovom zahtevu.

Dodaje se da je na poslednjoj statusnoj konferenciji, održanoj 14. septembra 2021. godine, sudija za prethodni postupak potvrdio nameru da odredi rok za preliminarni rezime najkasnije na poslednjoj statusnoj konferenciji.

"Sudija za prethodni postupak je podsetio SPO da je prošlo skoro godinu dana od prethodnog postupka i da odbrana ne može više da čeka", naveo je Emerson.

Sudija za prethodni postupak naložio je Kosovskoj policiji da pošalje detaljan odgovor, da li može da da garancije za oslobađanje bivših lidera OVK.

Odluka Suda usledila je jer direktor policije Samedin Mehmeti ranije nije dao dovoljne garancije za oslobađanje lidera OVK, ali je Apelaciono veće utvrdilo da je sudija za prethodni postupak morao da zatraži dodatne detalje od Kosovske policije.