Zeçeviq: Raporti për Kosovën në Këshillin e Evropës mund të jetë pozitiv vetëm nëse paraqitet një pasqyrë e rreme

Beograd_231108_Slobodan Zečević 01
Burim: Kosovo Online

Raportuesja për Kosovën në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dora Bakojani, pas qëndrimit në Kosovë, do të përgatisë një raport që do të jetë bazë për vazhdimin e procesit të vendimmarrjes për kërkesën e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës, këshilltari shkencor në Institutin për Studime Evropiane, Slobodan Zeçeviq, tregon se nëse raporti tregon një pasqyrë reale nga terreni, atëherë nuk do të mund të shërbejë si argument shtesë për anëtarësimin e Kosovës në atë institucion evropian.

Zeçeviq ka thënë për Kosovo online se nëse raporti është i favorshëm, atëherë ai mund ta “shtyjë Kosovën drejt anëtarësimit në Këshillin e Evropës”, ​​por se ai mund të jetë i favorshëm vetëm nëse shfaqet një pamje e rreme nga terreni.

“Nëse paraqitet një imazh i rremë sipas të cilit pakicat kombëtare jetojnë plotësisht normalisht, sipas të cilit Kisha Ortodokse Serbe nuk është nën presion, se nuk ka përpjekje për të përvetësuar pronën e KOS në kuptimin historik, por edhe në atë fizik, kuptim sepse një pjesë e tokës që i përket Kishës është uzurpuar, atëherë mund të jetë pozitive”, shtoi Zeçeviq.

Ai thekson se problemi është se qëndrimi ndaj problemit të Kosovës shpeshherë bazohet në pikëpamje fiktive dhe jo në realitetin në terren.

Në këtë kuptim, tregon se realiteti në terren është krejtësisht i ndryshëm nga ai që mund të shihet në rezolutat e Parlamentit Evropian ose në disa raporte të ndërmjetësve dhe reporterëve perëndimorë.

“Është një realitet krejtësisht tjetër, nëse bëjnë një raport në bazë të ndonjë realiteti fiktiv, do të thonë se gjithçka është në rregull, mirë, Kurti është kampion i demokracisë, KOS nuk kërcënohet, as populli serb, gjithçka është mirë, nëse bëjnë një raport objektiv, do të shohin se ka shumë probleme, para së gjithash që kanë të bëjnë me Asociacionin e Komunave Serbe”, thotë Zeçeviq.

Ai thekson se AKS është një parakusht themelor që serbët të qëndrojnë në territorin e Kosovës.

“Ai është kushti themelor, edhe pse mendoj se edhe ai nuk është i mjaftueshëm, por mendoj se është kusht themelor që serbët të qëndrojnë në atë zonë”, përfundon Zeçeviq.