Šta o Kosovu govore zapažanja pravnika Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope?

Savet Evrope.jpg
Izvor: coe.int

Izveštaj pravnika Saveta Evrope o usklađenosti pravnog sistema Kosova sa standardima SE ukazao je da Kosovo u pogledu ispunjenosti ključnih principa i standarda SE - demokratija, ljudska prava i vladavina prava, pokazuje ozbiljne nedostatke, ocenili su sagovornici Kosovo onlajna. Oni kažu da taj dokument nije politički, već da predstavlja pravnu ekspertizu, kao i da je svojevrsno uputstvo za razvijanje demokratije na Kosovu.

Pravnici Parlamentarne skupštine SE boravili su na Kosovu u septembru i razgovarali sa predstavnicima vlasti, civilnog društva, predstavnicima međunarodne zajednice.., a kao rezultat te posete nastao je izveštaj na 33 strane. Ovaj dokument napravljen je u sklopu procedure razmatranja zahteva Kosova da postane član Saveta Evrope koji je predat 12. maja 2022. godine.

Kako je Kosovo onlajn već pisao, u Ključnim zaključcima ovog dokumenta ističe se da je pravni okvir na Kosovu bio pod jakim uticajem međunarodne zajednice i da ovaj uticaj svakako doprineo tome da su pravne odredbe generalno u skladu sa međunarodnim standardima, ali da to "ne znači da nema problema u pogledu implementacije standarda u praksi". 

Iako se konstatuje da se Kosovo može smatrati "funkcionalnom parlamentarnom demokratijom", zaključuje se da se ne poštuje uvek u potpunosti nezavisnost pravosuđa i da zabrinjava tendencija prekomerne upotrebe specijalnih policijskih snaga na severu Kosova. Da bi se situacija poboljšala dato je niz preporuka među kojima i da vlasti treba da odustanu od protivljenja osnivanju Zajednice opština sa srpskom većinom, da nastave napore na reformi pravosuđa i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, da se uzdržavaju od upotrebe specijalnih policijskih snaga na severu za obavljanje običnih policijskih zadataka i da obezbede da takve snage budu raspoređene samo tamo gde je neophodno i u bliskoj saradnji sa Kforom i Euleksom... 

Nakon posete pravnika PSSE Kosovu, početkom novembra Kosovo je posetila i Dora Bakojani, izvestilac za Kosovo u PSSE koja treba da pripremi svoj izveštaj za Komitet za politička pitanja PSSE o kojem će taj komitet raspravljati i glasati. Njen izveštaj, kako je ranije rečeno Kosovu onlajn iz Pres službe PSSE, uzeće u obzir i izveštaj koji su sačinili pravnici. 

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda i član Venecijanske komisije, Vladan Petrov izjavio je za Kosovo onlajn da je izveštaj pravnika PSSE ukazao da Kosovo u pogledu ispunjenosti ključnih principa i standarda SE, a to su demokratija, ljudska prava i vladavina prava, pokazuje ozbiljne nedostatke.

Petrov kaže da je ovaj izveštaj pravna ekspertiza i da nije politički dokument, kao i da je vrlo objektivno i uravnoteženo napisan.

Takođe ističe, da kao profesor prava, veruje da će taj dokument biti jedan od ključnih faktora koji će dovesti i do odluke koju Srbija smatra jedino ispravnom, a to je da Kosovo ne može da postane punopravni član Saveta Evrope.

"U tom izveštaju, naročito u zaključcima, eminentni pravni stručnjaci konkretno ukazuju na sledeće: zaista postoji, naročito na severu tzv. Kosova veliki strah nealbanskog stanovništva, nesigurnost, učešće specijalnih snaga u redovnim aktivnostima koje bi trebalo da obavlja obična policija, nema saradnje sa Kforom i drugim nadležnim institucijama.

Ukazano je takođe i na to da je sistem Kosova takav da se ne poštuju neki elementarni principi vladavine prava, na primer političke vlasti tzv. Kosova ne poštuju ni odluke sopstvenih sudova uključujući i odluke Ustavnog suda. Pominje de i ona vezana za imovinu manastira Visoki Dečani. Upravo se u ovom izveštaju to jasno konstatuje i daje se preporuka, jer pravnici ne mogu da naređuju, već mogu samo da konstatuju i da preporuče da se što pre krene sa sprovođenjem te odluke", kaže Petrov.

On ukazuje da je jedan od autora izveštaja, Tomas Markert, raniji direktor i sekretar Venecijanske komisije Saveta Evrope.

"On je odličan pravnik koji se bavio svojevremeno tzv. disolucijom bivše Jugoslavije. Ovo je jedna pravna ekspertiza, dakle nije politički dokument i upravo zbog toga pokazalo se da je vrlo objektivno i uravnoteženo napisan. Pokazalo se da tzv. Kosovo koje je prošle godine podnelo aplikaciju u pogledu ispunjenosti ključnih principa i standarda SE, a to su demokratija, ljudska prava i vladavina prava, pokazuje ozbiljne nedostatke", dodaje Petrov.

Kako smatra, jako je važna poruka iz izveštaja da mora što pre da se pristupi osnivanju Zajednice srpskih opština, a pravnici SE, kako ističe, jasno su pokazali kakav odnos imaju prema Kosovu kada su u izveštaju njegov naziv napisali sa zvezdicom, što "jasno pokazuje da ga smatraju entitetom, a ne državom".

"Ovaj izveštaj nam ide u prilog i pokazuje ono što kao profesor prava godinama unazad govorim. Kosovo je jedan entitet koji je na veštačkom disanju. To veštačko disanje daju mu određeni međunarodni faktori, ali iznutra Kosovo je entitet koji ne ispunjava u suštinskom smislu osnovne postulate demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Šta dalje treba raditi? Treba dobro izanalizirati ovaj izveštaj, jer svi ovakvi izveštaji moraju pažljivo da se čitaju, iz više uglova, mora se voditi računa o svakoj reči, pa čak i o rasporedu tih ključnih preporuka koje su date u završnom delu. Ali, u načelu, kada se sve to dobro analizira, treba i dalje nastaviti sa ovom politikom koju kontinuirano vodimo, a to je politika insistiranja na ispunjenju obaveza iz Prvog briselskog sporazuma. Nakon toga, stvoriće se elementarni uslovi za dalje pregovore. Dobro je što je jedna tako respektabilna institucija kao što je SE, koja nije politička institucija, ocenila takvim stanje na KiM i na taj način dala za pravo državi Srbiji da se pre svega uredi život Srba i nealbanaca na Kosovu koji sada nije na nivou vladavine prava, ljudskih prava i demokratije", istakao je Petrov.

Povodom toga što su pravnici notirali da kosovske vlasti favorizuju brzu i snažnu upotrebu specijalnih snaga čak i ako postoji veliki rizik da će upotreba sile dovesti do masovnog nasilja i krvoprolića, Petrov ističe da je to nedopustivo.

"Čim vi upotrebljavate specijalne snage za redovne aktivnosti, održavanje javnog reda i mira, to znači da na toj teritoriji vlast primenjuje ogoljenu silu za nešto što apsolutno ne sme da radi. Imamo jedno neredovno stanje koje je apsolutno protivno osnovnim i elementarnim postulatima bezbednosti i normalnog života svih ljudi na tzv. Kosovu. Dakle, stanje na Kosovu ne samo Srba, ali prevashodno Srba na severu Kosova, postaje zaista preterano nepodnošljivo. To je izraz koji koriste pravni stručnjaci u izveštaju", navodi Petrov. 

Stavovi pravnika SE, smatra Petrov, treba da budu ključna smernica pri odlučivanju o zahtevu Kosova da postane član SE. 

"Kao profesor prava, mogu samo da izrazim uverenje da će ovaj pravni izveštaj itekako biti od uticaja prilikom donošenja konačne odluke. Verujem da će on biti jedan od ključnih faktora koji će dovesti i do odluke koju mi smatramo jedino ispravnom, a to je da entitet Kosovo ne može da postane punopravni član Saveta Evrope", zaključio je Petrov.

Univerzitetski profesor Nedžmedin Spahiu, komentarišući izveštaj pravnih eksperata Saveta Evrope o usklađenosti pravnog sistema Kosova sa standardima SE, rekao je za Kosovo onlajn, da je taj izveštaj uputstvo za razvijanje demokratije na Kosovu. 

U izveštaju se, između ostalog, vlastima Kosova preporučuje da se uzdržavaju od upotrebe specijalnih policijskih snaga na severu Kosova za obavljanje običnih policijskih zadataka, da u potpunosti poštuju nezavisnost pravosuđa, da nastave napore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, da bez daljeg odlaganja sprovedu presudu Ustavnog suda o slučaju manastira Visokih Dečani, da treba da odustanu od protivljenja osnivanju Zajednice opština sa srpskom većinom...

„Stvari se ne mogu srediti samo specijalnim jedinicama, već mora da se radi na razvijanju društva, integrisanju ethničkih manjina u kosovsko društvo i razvijanju demokratije, a ne da se samo mir i sigurnost obezbeđuju pomoću specijalnih jedinica. To ipak ne može da se tako dugoročno radi“, kaže Spahiu. 

Govoreći o tome da li će se na terenu nešto promeniti posle izveštaja pravnika SE, Spahiu nije entuzijastičan, jer smatra da mnogi kadrovi na rukovodećim pozicijama nemaju dovoljno znanja.

„Verujem će biti neke promene, s tim što se naše društvo jako teško pokreće, zbog toga što kadrovi na pozicijama u institucijama imaju nedostatak znanja, nedostatak iskustva. Naše školstvo ne proizvodi adekvatne kadrove za funkcije i to zapravo pokazuju rezultati PISA testa, po kojima je Kosovo na četvrtom mestu otpozadi. To je jedna jako ružna slika. Zbog toga se pozitivne stvari na Kosovu kreću jako sporo“, kaže Spahiu.