Advokat Vasić se žali na odluku da se Arlovu zabrani ulazak na Kosovo

Dejan Vasić
Izvor: Kosovo Online

Na odluku Pogranične službe MUP-a Kosova, kojom je Miloradu Arlov zabranjen ulazak na teritoriju Kosova, njegov zastupnik, advokat Dejan A. Vasić danas je uložio žalbu, sa predlogom da se rešenje preinači.

“Još u junu ove godine, prilikom prve zabrane ulaska na Kosovo, gospodinu Miloradu Arlovu, uložio sam žalbu na ovo rešenje tadašnjem direktoru kosovske policije, gospodinu Rašidu Ćaljaju.

Do današnjeg dana na žalbu nije odgovoreno i ako je rok za odlučivanje po žalbi 15 dana”, izjavio je advokat.

Dodao je da je “u nekoliko navrata tadašnjem i sadašnjem direktoru slao urgencije da se predmet reši, kao i peticiju građana kojom se traži dozvola daljeg rada ovom poznatom humanitarnom radniku, ali je i to ostalo bez rezultata”.

“Na novo rešenje je ponovo uložena žalba u nadi da će se ovog puta po predmetu savesnije postupiti”, rekao je Dejan A. Vasić.