Akcija NVO "ACDC" u Leposaviću o besplatnoj pravnoj pomoći žrtvama nasilja

Akcija ACDC Leposavić
Izvor: Kosovo Online

U sklopu projekta “Inicijativa za obrazovanje protiv porodičnog i seksualnog nasilja”, danas je u Leposaviću nevladina organizacija ACDC organizovala štand gde su građani mogli da se upoznaju sa uslugama besplatno pravne pomoći žrtvama nasilja.

Predstavnica "ACDC" Ines Aljović-Mihajlović rekla je za Kosovo onlajn da je cilj ovakvih akcija podizanje svesti građana o njihovim pravima i kako i na koji način osobe koje su izložene nasilju mogu da dobiju pravnu pomoć.

"Cilj ove aktivnosti koja nosi naziv 'Mobilna pravna klinika' jeste podizanje svesti o važnosti žrtava koje su pretrpele neki vid nasilja, da li porodičnog, seksualnog ili psihičkog nasilja i da bismo žrtvama preneli da imaju kome da se obrate. Na flajerima koje smo danas podelili nalaze se brojevi telefona i kontakt centri kacelarija koje pružaju ovakve vrste pomoći", kaže Aljović-Mihajlović.

Kako je dodala, akcija se prvenstveno trudi da zaštiti žene kao najranjiviju grupu i pruži mogućnost i podršku da prijave svaki vid nasilja.

"Tu smo da prvenstveno zaštitimo žene i da im predočimo, ukoliko smatraju da su žrtve nasilja bilo koje vrste, da mogu da se obrate nadležnim institucijama ili da zatraže besplatnu pravnu pomoć i da za to postoje mehanizmi", kaže Aljović-Mihajlović.

Tokom današnje akcije bio je dobar odziv građana koji je uglavnom interesovalo kome da se obrate za pomoć.

Akcija je, pre Leposavića, sprovedena u Severnoj Mitru saradnji sa Centrom za pravnu pomoć i regionalni razvoj, Kosovskim institutom pravde i Agencijom za besplatnu pravnu pomoć.