Gradonačelnik Peći nevin po optužbi za neizvršenje sudske odluke

Gazmend Muhadžeri
Izvor: Radio Goraždevac

Vrhovni sud Kosova odbacio je zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podneo glavni javni tužilac protiv sudskih odluka kojima je gradonačelnik Peći Gazmend Muhadžeri oslobođen za krivično delo neizvršavanje sudskih odluka.

Vrhovni sud je potvrdio da su neosnovani navodi glavnog javnog tužioca da su presude pećkog suda i Apelacionog suda o odbacivanju optužbe protiv Muhadžerija donete u bitnim povredama i kršenjima krivičnog zakona.

Vrhovni sud je naglasio da tužilaštvo nijednim dokazom nije argumentovalo kršenje krivičnog zakona, što bi dokazivalo osnovanu sumnju da je  Muhadžeri počinio krivično delo neizvršenje sudske odluke.

Inače, Apelacioni sud je 21. novembra 2019. godine podržao presudu Osnovnog suda u Peći, koji je odbacio optužnicu protiv  Muhadžerija, optuženog za neizvršenje sudskih odluka.

Osnovni sud u Peći je, prethodno, u avgustu 2019. godine odbacio optužnicu protiv Muhadžerija, zbpg nedostatka dokaza koji potkrepljuju osnovanu sumnju da je optuženi izvršio takvo krivično delo.

Inače, prema optužnici podignutoj 3. maja 2017. godine, Muhadžeri je optužen da je 24. marta 2016. godine, kao odgovorno lice, u svojstvu gradonačelnika Peći, odbio izvršenje konačne odluke Apelacionog suda Kosova da vrati oštećenog Hisnija Seljamnaja na posao direktora internog revizora, sa svim pravima i obavezama.

Podsetimo, Opština Peć je suspendovala Seljmanaja, s obrazloženjem da je protivpravno otuđio javnu imovinu.