Kombinovani test odlazi u istoriju, učenici sami biraju treći predmet za malu maturu

Milan Pašić
Izvor: Prt. Scr.

Učenici na završnom ispitu na kraju osnovne škole više neće polagati kombinovani test iz pet predmeta, već će za treći test moći sami da izaberu jedan predmet, kaže pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje u Vladi Srbije Milan Pašić, prenosi RTS.

Pašić je rekao da će učenici sada, umesto trećeg - kombinovanog testa iz pet predmeta, moći da izaberu jedan predmet koji će polagati, pored maternjeg jezika i matematike.

"Primetilo se da prethodnih godina da sam taj treći test nije dovoljno diskriminatoran jer imate zadatke određenog tipa... Na primer, za određeni predmet kao što je hemija imate tri pitanja, za fiziku su bila četiri pitanja, dok je za ostala tri predmeta bilo po pet pitanja", rekao je Pašić.

Kako je naveo, učenici će do 30. decembra moći da se izjasne koji je to jedan predmet koji oni žele da polažu. Apelovao je na učenike da o tome ne odlučuju na osnovu subjektivne procene, već da pogledaju i urade testove iz proteklih pet godina i da vide kakva postignuća su imali iz kojih predmeta.