Kosovska agencija za statistiku: Socijalnu pomoć dobija preko 23 hiljade porodica

Siromaštvo
Izvor: Koha ditore

Prema podacima Kosovske agencije za statistiku tokom oktobra meseca socijalnu pomoć koristilo je preko 23.000 porodica, a šemu materijalne podrške porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju 2.748 porodica, prenosi Koha.

Ova publikacija pruža podatke o broju korisnika socijalne pomoći, osnovne starosne penzije, invalidske penzije, paraplegičnog i tetraplegičnog penzijskog plana, materijala šeme podrške za porodice sa decom sa trajnim invaliditetom, šema porodičnih penzija, šema invalidskih penzija, penzione šema za porodice palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, penziona šema Trepča, penziona šema za Odbrambene snage Kosova, KBS i šema kompenzacije za slepe osobe.

"Starosnu penziju koristi 48.320 osoba, 36.766 ratnih veterana, 18.924 koristi invalidsku penziju, 13.036 su penzije porodica palih boraca i vojnih invalida, 3.300 korisnika porodične penzije, iz penzijskog sistema paraplegičara i tetraplegičara ima 2.575 korisnika, iz šeme kompenzacije za slepe, ima 1.847 korisnika", podaci su  Kosovske agencije za statistiku.