Na festivalu "Mirdita, dobar dan" održana debata "Kosovo - nasleđe sećanja"

Mirdita-dobar-dan-festival
Izvor: Danas

Debata "Kosovo - nasleđe sećanja" održana je tokom drugog dana festivala "Mirdita, dobar dan" u Beogradu, saopštili su iz Inicijative mladih za ljudska prava, prenosi Tanjug.

Korab Krasnići iz foruma ZFD sa Kosova, koji je menadžer projekta i publikacije "Kosovo - nasleđe sećanja", rekao je na debati u Centru za kulturnu dekontaminaciju da za njega neće biti problem, ako se kaže da su neki objekti samo srpski ili samo albanski, ali da to treba da bude polazna osnova za razgovor i diskusiju o kulturnom nasleđu.

"Ljudi treba da istražuju o toj temi, a ne da govorimo samo o politici i o podelama", kazao je Krasnići.

Durim Abdulahu sa Filozofskog fakulteta u Prištini smatra da je Kosovo prostor na kojem su živeli i danas žive različiti narodi koji ravnopravno gledaju na kulturne baštine, na spomenike, crkve, džamije.

"Političari nemaju emocije o baštinama i kulturnom nasleđu na Kosovu. To je prostor na kojem su živeli Srbi i Albanci i isti ti narodi i danas odlaze i obilaze te objekte. Zato bi to trebalo da bude zajednička baština i svi treba da imaju pristup njima", rekao je Abdulahu.

Na pitanje moderatora debate, novinarke Antonele Rihe, da li su danas mogući momenti zajedništa na Kosovu pored sve veće napetosti, učesnici su zaključili da je politika fokusirana na politiku identiteta i podela, ali da to nisu procesi koji se tiču kulture ljudi koji žive na tim prostorima.

Na pitanje da li su svesni da se u Srbiji gleda na to da su crkve i manastiri na Kosovu baština Srpske pravoslavne crkve i da to ne pripada Kosovu, Krasnići je rekao da su interpretacije različite i da one otvaraju put razgovora koji se tiče kulturne baštine.

"Sve dok postoje dva suprotna narativa teško je da pronađemo sredinu. Prvi korak treba da bude da naša društva započnu dijalog, da budu fokusirani na istraživanja, a ne na političke podele", kazao je Krasnići.

Govoreći o tome da li se na isti način čuvaju srpske crkve i spomenici na Kosovu, kao i ostali objekti i šta su prioroteti, Abdulah je rekao da ne postoje tendencije naroda sa Kosova da nešto unište i da baština postaje subjekt politike.