NVO za zaštitu dece pokrenule kampanju "Moja opština, moje socijalno pravo"

KOMF pokreće kampanju "Moja opština, moje socijalno pravo"
Izvor: RTK LIVE

Koalicija NVO za zaštitu dece na Kosovu (KOMF) danas je pokrenula kampanju "Moja opština, moje socijalno pravo", koja ima za cilj dalje podizanje svesti i mobilizaciju donosilaca odluka za hitne intervencije u pružanju socijalnih usluga građanima, prenosi RTK.

Kako se navodi, tokom juna 2020. godine, KOMF je objavio Izveštaj o monitoringu koji odražava izuzetno pogoršanu situaciju socijalnih usluga na Kosovu.

U nedostatku održivog finansiranja, dodaje se, mnoge socijalne usluge su već zatvorene ili su na ivici zatvaranja.

Kao rezultat toga, mnoge  osetljive grupe ostaju bez potrebnih usluga za svoj razvoj. Kroz ovu kampanju, KOMF ima za cilj da prenese preporuke Izveštaja o monitoringu donosiocima odluka i institucijama kako bi odredili prioritete i uložili u razvoj socijalnih usluga.

Takođe, KOMF navodi da suočavanje sa pandemijom kovid-19 dalje potvrđuje potrebu za hitnom intervencijom u pružanju socijalnih usluga građanima kojima su socijalne usluge potrebne.

Kroz ovu kampanju, ključni akteri uključeni u osiguravanje dobrobiti građana, preneće poruke o svojim prioritetima i raditi na pružanju socijalnih i porodičnih usluga.

Predstavnici civilnog društva i međunarodnih organizacija na Kosovu putem poruka imaju za cilj mobilizaciju donosioca odluka da ulažu u socijalne usluge.

Deo virtuelne kampanje koja će se realizovati putem društvenih mreža biće ministar rada i socijalnog staranja, gradonačelnici, predstavnici civilnog društva i predstavnici međunarodnih agencija na Kosovu.

U cilju povećanja pažnje institucija za hitne intervencije u pružanju usluga građanima u nevolji i podizanja svesti šire javnosti o značaju socijalne zaštite, KOMF je ispred zgrade vlade postavio simbol koji predstavlja institucionalnu odgovornost i obavezu, kako bi se osigurala socijalna zaštita za sve.

Takođe, u cilju poboljšanja socijalnih usluga, KOMF podržava izradu novog Zakona o socijalnim uslugama.

Stoga će, pored virtuelne kampanje, tokom ove sedmice KOMF održavati konsultacije sa civilnim društvom, centrima za socijalni rad, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, predstavnicima opština… kako bi dao glas stavovima civilnog društva, institucija i zainteresovanim strane tokom izrade novog Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama.

Ta aktivnost je omogućena u okviru projekta "Jačanje socijalnih usluga za decu i ugrožene porodice", koji finansira Ambasada Švajcarske na Kosovu, a sprovodi KOMF i projekta "Zajednička akcija za decentralizaciju" koji finansira Evropska unija.