Romi na Kosovu žive na marginama društva, ulaganje u obrazovanje neophodno

Gazmen Salijević

Danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

U vreme pandemije i borbe protiv koronavirusa položaj Roma na Kosovu dodatno je otežan, a njihov ekonomski položaj na nezavidnom nivou, smatra predstavnik romske zajednice na Kosovu Gazmen Salijević.

“Svesni smo da se svi suočavamo sa pandemijom, ali moramo misliti i na slabe i nejake. Na nas Rome. Veliki broj Roma živi od socijalnih davanja, sakupljanja sekundarnih sirovina ili fizičkog rada. Ovih dana te porodice nisu u stanju da zarade, da donesu hranu svojoj deci”, rekao je Salijević.

On je naglasio da su Romi ostali da žive na prostoru Kosova i da se bore za opstanak, za jednakost i protiv predrasuda.

“Nijedna istitucija, bilo politička, socijalna ili kulturna, nije se ozbiljno bavila rešavanjem problema koje imaju Romi na Kosovu”, naveo je on.

Podsetio je da Romi žive na marginama društva ne svojom voljom, već voljom sistema koji ih konstantno diskriminše.

“I pored naše dobre volje za integracijom, za zajedničkim suživotom, ni politički ni društveni sistem  nisu bili spremni da nam pomognu i  nisu bili iskreni da zajedničkim  snagama prebrodimo stereotipe i sve ono čime nas većinska zajednica etiketira”, ocenio je on.

Salijević je istakao da Romima na Kosovu nedostaje programsko investiranje u obrazovanje, jer, kako je naveo, bez istinskog ulagnaja u školstvo, ne može se imati zdrava nacija koja ima budućnost.