Seljmani: Status žrtve seksualnog nasilja tokom rata do sada dobilo 1.217 žena i 57 muškaraca

Vlada Kosova
Izvor: Reporteri

Proces podnošenja zahteva za priznavanje i proveru statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata je u toku, a do sada je status žrtve priznat za 1.217 žena i 57 muškaraca, kaže predsednica komisije Ljeonora Seljmani, koja je pozvala žrtve da podnesu zahtev, prenosi Reporteri.

Tačan broj silovanih tokom rata nije poznat, ali se prema izveštajima relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija, kako navodi Reporteri, veruje da ih je oko 20.000.

Žrtvama seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu je zakonski priznat ovaj status, a prijava je počela 2018. godine.

„Do sada se prijavilo 1.736 osoba i status je odobren za njih 1.274, dok su ostali u proceduri. Od obrađenih prijava, 1.532 su žene, dok je 105 muškaraca. Komisija je odobrila prijave 1.217 žena i 57 muškaraca“, rekla je predsednica Vladine komisije za priznavanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu Ljeonora Seljmani.

Ona je naveča i da je od obrađenih prijava, komisija odbila 266 prijava, a da je u prvih šest meseci ove godine primljeno 113 prijava. Ona pozvala žrtve seksualnog nasilja tokom rata 1998-99. da se prijave za priznavanje statusa, jer je to zakonsko pravo koje žrtve moraju da ostvare.

„Žrtve seksualnog nasilja imaju određene beneficije po zakonu. Osnovna naknada je lična penzija, koja mesečno iznosi 230 evra", rekla je, dodajući da je to mala satisfakcija u odnosu na doživljeno nasilje. 

Prema zakonu, rok od pet godina za podnošenje zahteva za priznavanje statusa žrtve seksualnog nasilja tokom rata ističe u februaru 2023. godine. Predsednica Komisije za priznavanje i proveru statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata kaže da je produženje roka za prijavu moguće samo zakonom, a tako nešto bi, smatra trebalo da se desi, s obzirom na činjenicu da se žrtve ne odlučuju lako da se prijave.

Prema zvaničnim podacima, tokom 2021. godine broj zahteva za priznavanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata bio je 228, tokom 2020. godine bilo je 204 predmeta, 268 tokom 2019. godine, a 921 prijava je primljena u 2018. godini, kada je ovaj proces počeo.