Status žrtve seksualnog nasilja tokom ratnih sukoba dobilo 1.040 osoba

Kosovo - Ratni sukobi
Izvor: Reporteri

Vladina Komisija za priznavanje i proveru statusa žrtava seksualnog nasilja tokom ratnih sukoba na Kosovu priznala je taj status za 1.040 osoba, od 1.568 koliko ih je podnelo zahtev, prenosi Reporteri.

Predsednica komisije Minire Begaj Baljaj ocenila je da je urađen dobar posao uprkos izazovima sa kojima su se suočili i da je svaki predmet razmatran u potrebnom vremenskom roku radi pravičnosti i korektnosti.

„Rad komisije je osetljiv proces, svakom slučaju daje potrebno vreme, jer to nisu laki slučajevi, svaki je priča za sebe. Iz tog razloga, komisija koristi sve načine i rspoloživa sredstva da obezbedi fer proces“, rekla je Begaj Baljaj.

Dodala je da je Vladina Komisija za priznavanje i proveru statusa povređenih tokom ratnih sukoba na Kosovu počela sa radom u februaru 2018. godine i da se za status prijavilo 1.568 osoba od kojih je status priznat za njih 1.040.

„Postoji i značajan broj prijava koje će biti razmotrene nakon donošenja dodatnih dokumenata“, dodala je Begaj Baljaj.

Prema statističkim podacima, tokom ratnih sukoba na Kosovu zabeleženo je više od 20.000 žrtava seksualnog nasilja, navodi Reporteri. Odšteta za osobe koje su stekle status žrtava rata iznosi 230 evra mesečno. U skladu sa zakonima na snazi, proces prijave je otvoren do februara 2023.