Spahiu: Kosovo Onlajn obogatio kosovski spektar medija

Nedžmedin Spahiu
Izvor: Kosovo Online

Politički analitičar Nedžmedin Spahiju izjavio je, povodom godinu dana rada portala Kosovo Onlajn, da je KO obogatio kosovski spektar medija svojom profesionalnošću.

"Mislim da je portal Kosovo Onlajn obogatio kosovski spektar medija svojom profesionalnošću.

Zadovoljan sam načìnom na koji prenose moje stavove u vezi određenih pitanja o kojima govorim javno".

Nedžmedin Spahiu, politički analitičar