Američka privredna komora na Kosovu: Potrebno je predvidljivo poslovno okruženje

Predstavnici Američke privredne komore i Odbora za budžet
Izvor: Ekonomia Online

Spoljni član Poreskog odbora Američke privredne komore Sami Saljihu izjavio je da Zakono o porezu na dobit pravnih lica ne tretira isto sva preduzeća, prenosi Ekonomija onlajn.

Saljihu je to rekao na sastanku koji je organizovala Američka privredna komora na Kosovu, kome su prisustvovali i članovi Odbora za budžet rad i transfere Skupštine Kosova i Poreski odbor Američke privredne komore.

Članovi Poreskog odbora su izrazili zabrinutost u vezi sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, Zakonom o PDV i drugim poreskim zakonima.

U cilju razmatranja tumačenja poreskih zakona i pravnih sporova, ujednačavanja Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica sa Zakonom o porezu na prihod preduzeća i podnošenja finansijskih izveštaja,

Predsednik skupštinskog Odbora za budžet, rad i transfere Armend Muja rekao je da je važno čuti perspektivu i glas biznisa, jer su kompanije one koje su najviše pogođene poreskom politikom.

On je naglasio da je svrha komisije kojom predsedava da stvori ravnotežu između zaštite preduzeća i zaštite potrošača. Muja je dodao da odbor radi na stvaranju predvidivog okruženja za poslovanje, sa jednakim šansim za uspeh za sve.