EFTA pokrenula pregovore sa Kosovom o slobodnoj trgovini

Pregovori
Izvor: efta.int

Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu (EFTA), koju čine Norveška, Švajcarska, Island i Lihtenštajn, počeće pregovore sa Tajlandom i Kosovom o potencijalnim sporazumima o slobodnoj trgovini, saopštila je danas norveška vlada.

EFTA je međuvladina organizacija  koju je 1960. godine osnovalo sedam evropskih država, Austrija, Danska, Norveška, Portugalija, Švedska, Švajcarska i UK kao alternativni trgovinski blok evropskih država koje nisu mogle ili nisu htele da se pridruže tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici (EEZ), prethodniku EU.

Ova asocijacija, koja je u funkciji promocije slobodne trgovine i ekonomske integracije između njenih članica, danas je mnogo manja i tesno je povezana sa svojim istorijskim konkurentom - jedinstvenim tržištem EU, ali nije član carinske unije 27-članog bloka.