Poljoprivrednici u opštini Gračanica očekuju dobre prinose žitarica

Prihrana žita
Izvor: Kosovo Online

Poljoprivrednici koji su ove godine zasejali minimun dva hektara pod pšenicom, hektar pod kukuruzom, ječmom i ovasom do 25. maja mogu da konkurišu za subvencije vlade Kosova koje će po hektaru iznositi od 350 do 550 evra.

Direktor odeljenja poljoprivrede i šumarstva u opštini Gračanica Dragiša Stojanović kazao je za Kosovo onljan da je od dokmentacije za subvencije potrebna overena izjava notara da poljoprivrednik obrađuje svoju zemlju ili usmenu saglasnot od osobe čiju zemlju obrađuje pod zakup, žiro račun banke i broj lične karte.

"Što se tiče iznosa subvencije on će biti isplaćne 150 evra za površinu, 150 evra na račun đubriva, i 54 na račun nafte. Takođe, tokom žetve i prodaje pšenice u mlinovima, prilikom ispunjenjenja kriterijuma od 6.000 tona poljoprivrednicima će biti isplaćena još po tri centa više na postojeće subvencije. Što se tiče kukuruza buće isplaćeno 135 evra po površini, 100 evra za đubrivo i 50 evra za naftu", objasnio je Stojanović.

Igor Jovanović iz Lapljeg Sela obrađuje oko 40 hektra zemlje, koju uzima pod zakup. Ističe da su poljoprivrednici zbog problema skladištenja primorani da žito prodaju odmah nakon žetve kada je cena najniža, a koju diktiraju mlinovi za otkup žita.

Navodi i problem poskupljenja reprometarijala što prema njegovim rečima uliva nesigurnost ukoliko cena žita bude niska. Iako obrađuje više hektara zemlje, Jovanović ne može da konkuriše  za subvencije.

"Ja ne koristim subvencije, jer nemam svoje zemljšte. Sve je pod zakup, plaćam kiruju, a subvencije uzimaju vlasnici zemljišta, jer im tako odgovara. Platim im zakup, ne obrađuju zemllju i uzimaju subvencije u kosovskom i srpskom sitemu. Tako da im više odgovara da ne rade ništa. Nudio sam vlasnicima 100 evra po hektaru, da napravimo ugovor da ja koristim subvencije, ali im to ne odogovara, pa sam prinuđen da radim pod njihvovim uslovima", istakao je Jovanović.

Ratari očekuju da će ovogodišnji rod pšenice i kukuruza biti zadovoljavajući. Trenutna tržišna cena pšenice je 38 centi.

Agronom Voja Dekić za Kosovo onlajn kaže da se nada nadprosečniim prinosima i savetuje da je sada najvažnije da se žito očisti od korova.

"Pšenici je potrebna kiša, sada je u punom rastu, prihranjena je, ima dosta azotnog đubriva, mada su ove godine ljudi redukovali đubrenje, zbog njegove visoke cene đubriva. Umesto 300 kilograma koristili  po hektaru 200 kilograma. Što se tiče setve kukuruza jučerašnja kiša je dobro došla, tako da će i prinos biti dobar", kazao je Dekić.

Na teritoriji opštine Gračanica zasejano je oko 4.000 hektara pšenice, dok je površina pod kukuruzom oko 2.000 hektara.