Preminuo čuveni hirurg Zoran Krivokapić

Zoran Krivokapić
Izvor: Radio Mitrovica Sever

Profesor Zoran Krivokapić preminuo je u 68 godini. Bio je vodeći naš i svetsk stručnjak u oblasti kolorektalne hirurgije i proktologije. U praksu je uveo i široko popularisao više od 46 dijagnostičkih postupaka i operativnih metoda. Obavio je više od 5.000 veoma komplikovanih operacija karcinoma debelog creva, prenosi RTS.

Prof. dr sc. med. Zoran Krivokapić, rođen je u Zvečanu 27. avgusta 1955. godine.

Bio je čuveni srpski kolorektalni hirurg, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i načelnik Trećeg odeljenja za kolorektalnu hirurgiju Prve hirurške klinike.

Takođe, bio je član je Kraljevskog udruženja hirurga Engleske (FRCS).

U Prvoj hirurškoj klinici je uveo veliki broj novih dijagnostičkih metoda i operativnih procedura.

Organizovao je brojne međunarodne projekte i kongrese.

Za dopisnog člana SANU izabran je 1. novembra 2012. godine, a za redovnog 8. novembra 2018. godine.

Prvo medicinsko obrazovanje stekao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je 1980. godine diplomirao. Četiri godine kasnije odbranio je magistarsku tezu, položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnom ocenom, a doktorsku disertaciju sa temom "Endoluminalane proteze u prevenciji popuštanja anastomoza u hirurgiji kolona i rektuma" je odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.  

Za asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 1989. godine, za docenta 1994,  za vanrednog profesora 1998, a 2007. za redovnog profesora.

Doktor Krivokapić bio je gostujući profesor na Univerzitetu Južne Kalifornije, Keck School of Medicine - SAD, Medicinskom univerzitetu u Krajovi, Rumunija, Medicinskom fakultetu u Nišu, Medicinskom fakultetu u Podgorici, Medicinskom fakultetu u Foči i Medicinskom fakultetu u Skoplju, počasni doktor nauka Medicinskom univerzitetu u Krajovi. Osnivač je Društva koloproktologa Jugoslavije.

Njegov međunaroni ugled potvrđen je izborom za punopravnog člana Engleskog Kraljevskog Koledža hirurga.

Bio je član brojnih domaćih i inostranih udruženja.

Profesor Krivokapić bio je direktor i generalni sekretar Svetskog udruženja univerzitetskih kolorektalnih hirurga. Takođe je bio Predsednik Evropskog udruženja koloproktologa (ESCP). Član je Američkog koledža hirurga i počasni član Američkog udruženja kolorektalnih hirurga.

Bio je predsednik hirurške sekcije SLD-a, kao i član  medicinske akademije SLD-a.

Obavio je više od 5.000 komplikovanih operacija

Profesor Krivokapić bio je vodeći naš stručnjak u oblasti kolorektalne hirurgije i proktologije.

U praksu je uveo i široko popularisao više od 46 dijagnostičkih postupaka i operativnih metoda.

Nesebično je prenosio svoje znanje i hirurško umeće, ne samo na tim svojih neposrednih saradnika, već i širom zemlje svojim gostovanjima i pokaznim operacijama u preko 50 bolnica u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama.

Obavio je više od 5.000 veoma komplikovanih operacija karcinoma debelog creva sa petogodišnjim preživljavanjem oko 65 odto.

Operisao je 150 povreda analnog sfinktera, što predstavlja jednu od najvećih personalnih serija u Evropi.