Gračanica: Asfaltirane ulice u Radevu, Skulanevu, Lepini

Asfaltiranje ulica u selima opštine Gračanica
Izvor: Opština Gračanica

Opština Gračanica saopštila je da nastavlja sa radovima na unapređenju putne infrastrukture, te su tokom vikenda asfaltirane ulice i javne površine u nekoliko mesta u ovoj opštini.

U skladu sa dugoročnim projektom "Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva u opštini Gračanica", asfaltirane su ulice i uređeni prostori u Lepini, Skulanevu i Radevu.

Kako je saopšteno iz Odeljenja za urbanizam, u Lepini je asfaltiran parking prostor i pristupne staze seoskog groblja površine 740 kvadrata, u Skulanevu su asfaltirane četiri ulice ukupne u dužini od preko 300 metara, dok je u Radevu asfaltirana ulica "Zlatiborska", koja vodi do mesnog groblja u dužini od 560 metara, a takođe je rekonstruisan i teren za male sportove površine 237 kvadrata.

"Naravno na ovome se ne zaustavljamo, već ćemo i u narednom periodu nastaviti sa unapređenjem putne infrastrukture i u drugim mestima", istakla je direktorka urbanizma Aleksandra Đekić.

Ona je dodala da se asfaltiranje prioritetnih ulica obavlja zahvaljujući saradnji sa Lokalnim savetima, te da se izlazi u susret zahtevima.