Ambasadori EU usvojili ažurirani tekst za poglavlje 35 sa Srbijom

Srbija - EU
Izvor: N1 Info

Ambasadori država članica EU usvojili su ažurirani tekst zajedničke pozicije za poglavlje 35, koji podrazumeva da će Srbija u potpunosti sprovoditi svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u skladu sa Aneksom o njegovoj implementaciji, dogovorenim 18. marta 2023. godine, prenosi RTV.

U ažuriranom tekstu, koji postaje sastavni deo pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja, a koji je usvojen na sastanku Odbora stalnih predstavnika vlada država članica EU (COREPER), odnosno na nivou ambasadora država članica EU, navodi se da će se sve rasprave u vezi sa primenom sporazuma odvijati u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji se vodi uz posredovanje EU.

Prema saznanjima Tanjuga, tekst za pregovaračko poglavlje 35 usvojen je bez diskusije na COREPER-u, a biće potvrđen na nekom od narednih saveta, najverovatnije u ponedeljak na Savetu EU za spoljne poslove, nakon čega će biti zvanično upućen Beogradu kao tekst pregovaračke pozicije EU za poglavlje 35.

Evropska komisija i Evropska služba za spoljnu akciju (EEAS) u februaru su predali predlog kojim bi obaveze iz Ohridskog sporazuma postale sastavni deo procesa pregovora o članstvu Srbije u EU, rečeno je.

Tim predlogom EK i EEAS, obaveze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i aneks njegove primene, usaglašen u Ohridu, formalno bi postali sastavni deo pregovaračkog procesa o članstvu Srbije u EU.

Prema predlogu, od Beograda se očekuje potpuna primena Sporazuma na putu normalizacije odnosa sa Prištinom, uključujući Aneks o njegovoj primeni, a u poglavlju 35. tačka 3. pod nazivom "Dalji sporazumi i napredak u normalizaciji odnosa", postaje tačka 4.

Savet ministara EU je u decembru prošle godine zatražio od Evropske komisije da uvrsti te obaveze u pregovarački okvir Beograda i Brisela.

"Savet traži od Komisije i visokog predstavnika da hitno predlože Savetu, pre kraja januara 2024. godine, izmene i dopune merila za Poglavlje 35 pristupnih pregovora Srbije", navedeno je u tom zahevu.

Poglavlje 35 u pregovaračkom okviru o članstvu Srbije u EU, koje se naziva "ostala pitanja", u slučaju Srbije obuhvata i normalizaciju odnosa s Prištinom.

Kako bi pratili napredak u normalizaciji, ovo poglavlje je među prvima otvoreno - još 14. decembra 2015. godine.

Beograd i Priština su 27. februara 2023. postigli Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa.

U Ohridu je 18. marta dogovoren Aneks primene tog Sporazuma, koji nije potpisan.

Ti dokumenti su u međuvremenu postali sastavni delovi procesa pridruživanja Evropskoj uniji.