Andrić Rakić: Nepostojanje zakona o referendumu ne može biti osnov za odbijanje peticija

Milica Andrić Rakić
Izvor: Kosovo Online

Programska menadžerka NVO Društvena inicijativa Milica Andrić Rakić izjavila je da nepostojanje zakona o referendumu ne može biti osnov za odbijanje peticija.

"To što ne postoji zakon o referendumu, nije nešto što građani treba da nose na svojim plećima, već institucije treba da im omoguće alternativni način da to što su nameravali sprovede, ospore tu odluku o referendumu ili kao što im je i zatraženo da suspenduju tu odluku, dok u nekom trenutku ne dođe do ostvarivanja uslova za organizovanje referenduma kroz usvajanje zakona. Potpuno je neodgovorno tvrditi da je odbijen zahtev građana zbog nepostojanja takvog zakona. To nije osnov za odbijanje, osnov za odbijanje bi bilo da nisu u roku predali ili da nema dovoljan broj potpisa kao što je predviđeno Zakonom o lokalnoj samoupravi ili na primer da CIK odbije to na osnovu toga što se ispostavilo da potpisi koji su verifikovani nisu validni, da su od ljudi koji ne žive u tim opštinama", rekla je Andrić Rakić za Kosovo onlajn.  

Istakla je da bi to što je navela kao razloge mogli da budu osnov za odbijanje, ali da nepostojanje zakona nije osnov za odbijanje.

"Meni je malo čudno da Ugljanin preuzima odgovornost za to govoreći da je on taj koji je odbio inicijativu, jer potencijalno može da bude i krivično odgovoran za sprečavanje provođenja zakona i Usatvom garantovanih prava građana. Da sam na njegovom mestu ostavila bih to drugim institucijama, ne vidim zbog čega on pruzima tu vrstu odgovornosti i peruzima to na sebe, jer nema tu nadležnost", kazala je.

Predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Nedžat Ugljanin rekao je juče da posle odbijanja zahteva za referendum o dodeli zemljišta Kosovskoj policiji ista sudbina čeka i peticiju za smenu gradonačelnika u Severnoj Mitrovici i da "čak ni Ahtisarijevim planom i Ustavom Kosova nije predviđen referendum".

Ističe da nije tačna ni tvrdnja koju je izneo u medijima Ugljanin da referenedum nije garantovan Ustavom. 

"Druga stvar o kojoj je govorio u medijima je da referendum nije garantovan Ustavom, što apsolutno nije tačno. Ne samo da je garantovan Ustavom, već i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi na koju se Kosovo obavezalo da je poštuje. Takođe to je jedan od osnovnih postulata koji prati Savet Evrope u raznim zemljama članicama, kako se poštuje pravo građana na učešće u odlukama lokalnih vlasti, tako da je sasvim sigurno zagarantovano zakonodavstvom na Kosovu, ali i pravo zagarantovano brojnim međunarodnim dokumetima", navela je Andrić Rakić.

U međuvremenu se očekuje odluka i od drugoj peticiji koja se odnosi na smenu gradonačelnika u četirti opštine na severu Kosova, a koja bi po Uputstvu, takođe trebalo da se reši referendumom.