Asocijacija kosovskih opština šalje Zakon o porezu na imovinu Ustavnom sudu

Ustavni sud Kosova
Izvor: Kosovo Online

Asocijacija kosovskih opština saopštila je da će Ustavnom sudu na tumačenje uputiti Zakon o porezu na nepokretnu imovinu, prenosi Koha.

Iz Asocijacije ističu da su usvajanjem ovog zakona u Skupštini Kosova, opštine izgubile na desetine miliona evra.

"Ovim zakonom su ozbiljno narušene nadležnosti opština. Takođe, zakon direktno utiče na smanjenje opštinskih prihoda, utiče na kapitalne projekte i neravnotežu između investicionih projekcija i sopstvenih prihoda, kao glavnih prihoda lokalne samouprave", navodi se u saopštenju Asocijacije.

Dodaje se da je Ministarstvo finansija, transfera i rada donelo odluku o promeni Zakona o porezu na nepokretnu imovinu, a da tokom procesa izmena nisu konsultovane opštine.

„Gradonačelnici opština i Asocijacija opština Kosova zatražili su od centralnog nivoa da ih konsultuje u vezi sa izmenom ovog zakona, jer direktno utiče na budžete opština. A Ministarstvo je poslalo Nacrt zakona Vladi na usvajanje bez konsultacija sa opštinama. Vlada ga je odobrila i uputila na usvajanje Skupštini, koja nije ni raspravljala o Nacrtu i ubrzanim procedurama je usvojen čak i u drugom čitanju", navodi se u saopštenju.