Civilno društvo smatra da kosovski funkcioneri nepotrebno troše javni novac

slika
Izvor: Wikipedia/ETH-Archiv

Pripadnici civilnog društva na Kosovu smatraju da su službena putovanja kosovskih zvaničnika prvom klasom neprihvatljiva i da je trošenje stotina hiljada evra na avionske karte viših od ekonomskih klasa u suprotnosti sa standardom u kojem građani žive, prenosi Koha.

Istraživač u nevladinoj organizaciji “Čohu” Besnik Boljetini smatra da je kupovina putnih karata u prvom i poslovnom razredu zapravo zloupotreba javnog novca.

„Znatan deo funkcionera javni novac vidi kao strani i kada se ukaže prilika, koriste ga maksimalno i ne racionalno. Oni žive luksuzno od državnog novca“, kaže Boljetini.

Nacionalna kancelarija za reviziju (NAO) na Kosovu je u revizorskom izveštaju o uslugama vazdušnog saobraćaja primetila da su službenici kosovskih institucija putovali sa kartama viših klasa od ekonomske klase stvarajući veće troškove nego što su planirali.

Ovo je nalaz NAO za period 2016-2019, objavljen 26.10.2021.

Ovu reviziju izvršili su za Kancelariju premijera, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova, uključujući Kosovsku policiju, Ministarstvo pravde, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i infrastrukture, kao i opštine: Gnjilane, Đakovica, Vučitrn i Suva Reka.

U ovom periodu kosovske institucije predvodili su bivši premijer Isa Mustafa 2014-2017 i Ramuš Haradinaj, u periodu kada je bio premijer 2017-2020.

Pojedine institucije, čiji su članovi putovali prvom klasom i poslovnom klasom, kupovale su karte i do šest puta skuplje od cena karata ekonomske klase.

Ove institucije su za 36 meseci planirale kupovinu oko 11.933 karata po prosečnoj ceni od 400 evra po karti ugovorene vrednosti preko 4,7 miliona evra. Ali, korisnicima ugovora je snabdeveno 279 karata manje, a ostvarena vrednost je premašila ugovorenu za blizu milion evra.

„To znači da prosečna cena karte nije bila 400 evra koliko je predvidela Centralna agencija za nabavke, već je u stvari bila 503 evra po karti. Dakle, budžetske organizacije revidiranih institucija plaćale su u proseku 103 evra više za svaku kupljenu kartu“, navodi se u izveštaju.

Na osnovu nalaza revizije proizilazi da su tri glavna faktora koja su uticala na povećanje vrednosti troškova za usluge vazdušnog saobraćaja putovanja poslovnom klasom, kašnjenja putovanja i otkazivanje putovanja.

Boljetini ističe da bi u jednoj od najsiromašnijih zemalja u Evropi, kao što je Kosovo, državni zvaničnici trebalo da budu oprezniji kada troše državni budžet na ove vrste potrošnje.

Razlika u ceni između ekonomske klase i drugih klasa

Na vrhu liste korisnika usluga vazdušnog saobraćaja našlo se Ministarstvo spoljnih poslova (MIP).

Samo u jednom slučaju, u Ministarstvu spoljnih poslova (MIP), revizija je utvrdila da je za 147 karata, koje po klasi ne spadaju u ekonomsku, potrošilo 273.408 evra.

U izveštaju se navodi da su se uglavnom ove karte kupovale za ministra spoljnih poslova, ujedno i potpredsednika Vlade, kao i za strane zvaničnike koji su bili pozvani da učestvuju na raznim državnim manifestacijama.

Prosečna cena karte za putovanje ministra bila je 2.707 evra. U međuvremenu, najskuplja karta koja je za njega plaćena koštala je 8.222 evra za putovanje na relaciji Frankfurt-Hong Kong.

Većina putovanja ministra spoljnih poslova bila je u poslovnoj klasi.

Ministar je u to vreme bio Bedžet Pacoli. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Pacolija u vezi sa ovim pitanjem, ali nije uspeo da dobije odgovor.

Ipak, Revizorska kancelarija potvrđuje da je od ovog ministarstva dobila pismo potvrde o ovim troškovima, u kojem se navodi, „da nemaju komentar na sadržaj izveštaja i da se slažu sa datim preporukama“.

U drugom slučaju, u izveštaju revizora je utvrđeno da je karta za ekonomsku klasu Priština-Peking (Kina) plaćena 1.523 evra, dok je za putovanje poslovnom klasom, na isti datum i odredište, plaćeno 3.623 evra ili 2.100 evra.

Revizor u izveštaju kaže da bi 212 karata viših klasa od ekonomske klase kupljenih u vrednosti od 353.695 evra kupljeno u ekonomskoj klasi, koštale 123.793 evra. Ukupna ušteda na ovim kartama mogla bi da iznosi najmanje 229.900 evra.

Što se tiče nalaza ovog izveštaja, to je saopštila Kancelarija revizora Kosova sa izuzetkom ministra Uprava za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu koji nisu odgovorili, druge revidirane institucije su se složile sa nalazima i obavezale se da će adresirati date preporuke.

Kancelarija revizora je preporučila budžetskim organizacijama ovih institucija da koriste ekonomsku klasu kako bi izbegli visoke troškove vazdušnog saobraćaja, kao i da planiraju bolja putovanja kako bi se izbegla potreba za otkazivanjem i odlaganjem.

Civilno društvo: Državni novac se zloupotrebljava

Ardi Šatri iz nevladine organizacije "Folj" kaže da bi trebalo izmeniti uputstva ili propise kako bi se tačno utvrdilo ko može da putuje sa kartama viših klasa od ekonomske klase.

„Da su državni službenici, to nije trebalo da bude karta prve klase, trebalo je da putuju sa kartama u ekonomskoj klasi. Veoma često zvanična putovanja koja se održavaju postanu neplanirana da bi se pronašla jeftinija karta, ali se takođe odvijaju u poslednjem trenutku i putuju čak i sa kartom prve klase. Tehnički to nije trebalo da se desi“, rekao je Šatri.

Generalni revizor na Kosovu Vljora Spanca je povodom objavljivanja ovog izveštaja izjavila „da rezultati ovog procesa revizije pokazuju da postoji potreba za poboljšanjima u procesu pružanja usluga vazdušnog saobraćaja“.

U cilju poboljšanja procesa kupovine usluga vazdušnog saobraćaja i racionalnijeg korišćenja budžeta, CAO je preporučio Vladi Kosova da se pozabavi pitanjem dozvoljenih putnih klasa u vazdušnom saobraćaju, precizirajući slučajeve i funkcije koje su izuzeci od pravila.

Kosovo je jedna od najsiromašnijih zemalja u regionu, piše Koha. Najnoviji podaci Svetske banke o siromaštvu na Kosovu su iz 2017. Ovi podaci pokazuju da preko 23 odsto građana Kosova živi u siromaštvu.