Deklaracija Samita EU-Zapadni Balkan: Sprovesti Ohridski, ali i sve prethodne sporazume

Lideri Evropske unije
Izvor: Kosovo Online

Lideri Evropske unije danas su, u Deklaraciji usvojenoj sa Samitu EU – Zapadni Balkan, pozvali Beograd i Prištinu da bez odlaganja ili preduslova potpuno sprovedu Sporazum o putu normalizacije i njegov Aneks, kao i sve prethodne sporazume.

U Deklaraciji se navodi da u potpunosti podržavaju napore visokog predstavnika EU i specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.

Od dve strane očekuje se konstruktivan angažman „u dobroj vjeri i u duhu kompromisa“, da bi se postigao brzi napredak u normalizaciji odnosa, što je, kako se navodi - kritično važno za sigurnost i stabilnost celog regiona i kako bi se osiguralo da strane mogu da napreduju na svoom evropskom putu.

"Pozivamo strane da bez odlaganja ili preduslova potpuno sprovedu Sporazum o putu normalizacije i njegov Aneks o sprovođenju, kao i sve prošle sporazume. Takođe, očekujemo da nastave da ulažu kontinuirane napore u smirivanje napetosti u skladu sa zahtevima EU i da se uzdrže od jednostranih i nekoordinisanih akcija koje bi mogle dovesti do daljnih napetosti i nasilja, kao i od retorike koja ne pogoduje normalizaciji odnosa“, stoji u Deklaraciji.


"Budućnost Zapadnog Balkana je u našoj Uniji"

U dokumentu se konstatuje i da su zbog sve komplikovanijeg geostrateškog okruženja kojim „dominira ruski agresorski rat protiv Ukrajine i koje je ozbiljno obeleženo krizom na Bliskom istoku“, evropska i globalna sigurnost i dalje ugrožene, a to okruženje ukazuje na značaj jedinstva unutar evropske porodice, te strateškog partnerstva između EU i regiona Zapadnog Balkana.

Podsećajući na Solunsku deklaraciju, i na deklaracije iz Sofije, Zagreba, Brda i Tirane, EU ponovo potvrđuje svoju potpunu i nedvosmislenu opredeljenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU i poziva na ubrzanje procesa pristupanja, na osnovu kredibilnih reformi, poštenih i strogih uslova, te načela sopstvenih zasluga.

"EU pozdravlja napredak koji su partneri sa Zapadnog Balkana napravili na putu ka EU od samita EU - Zapadni Balkan u Tirani. Budućnost Zapadnog Balkana je u našoj Uniji“, poručuje se u dokumentu.

Unija pozdravlja odlučnost partnera sa Zapadnog Balkana da poštuju središnje evropske vrednosti i principe i da se prema njima obavežu u skladu sa međunarodnim pravom, kao i opredeljenost za razvoj demokratije, osnovnih prava i vrednosti i vladavinu prava.

Dodaje se da je zajednički nastup sa EU jasan znak strateške orijentacije partnera, sada više nego ikad, u svetlu ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine i drugih bezbednosnih izazova.

"EU će nastaviti da ulaže u multilateralizam i saradnju sa partnerima na odbrani i podršci međunarodnom redu koji se zasniva na pravilima. Zajednička vizija budućnosti znači deljene vrednosti i uzajamne odgovornosti. Kako produbljujemo saradnju sa partnerima, tako ponovo apelujemo na njih da ostvare brz i stalan napredak ka punom usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbedosnom politikom EU, uključujući i restriktivne mere EU, i da deluju u skladu sa time. Pohvaljujemo one partnere koji već pokazuju svoju stratešku opredeljenost svojim potpunim usklađivanjem sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i podstičemo one koji se još nisu uskladili da to učine“, navodi se u dokumentu.

Unija poručuje da ostaje najbliži partner, glavni investitor, trgovinski partner i najveći donator za region.

U Deklaraciji EU ističe i potrebu da se partneri sa Zapadnog Balkana opredele za inkluzivnu regionalnu saradnju i jačanje dobrosusedskih odnosa, uključujući i sa državama članicama EU.

Između ostalog, dodaje se da EU ima cilj da približi Zapadni Balkan, pripremajući teren za pristupanje i donoseći konkretne koristi građanima Zapadnog Balkana, već i tokom procesa proširenja.

Za tu svrhu, EU namerava da istraži dodatne mere u smeru daljeg napretka ka postepenoj integraciji.

Takođe, Unija je spremna da razmotri predloge u Planu rasta za poboljšanje ekonomske integracije Zapadnog Balkana sa EU, koji su predmet usklađivanja Zapadnog Balkana sa pravilima jedinstvenog tržišta EU i otvaranja relevantnih sektora i područja svim njegovim susedima, u skladu sa zajedničkim regionalnim tržištem, dok se istovremeno potpuno čuvaju integritet jedinstvenog tržišta EU i jednaki uslovi za sve.

Unija pozdravlja i potpisivanje svih sporazuma na Samitu Berlinskog procesa u oktobru ove godine, te stupanje na snagu tri ranije potpisana sporazuma.

"Zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana bi trebalo da posluži kao polazna tačka za integraciju“, dodaje se.

Unija podseća da je odlučna da podržava lidere Zapadnog Balkana u ispunjavanju njihove obaveze potpunog sprovođenja Zelene agende za region, što uključuje njihove obaveze u oblasti klime u okviru Pariskog sporazuma, Energetske zajednice i Deklaracije iz Sofije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, kao ključnog pokretača tranzicije prema modernim, klimatski neutralnim i resursno efikasnim ekonomijama koje su otporne na klimatske promene.

U Deklaraciji se navodi i da Rusija snosi isključivu odgovornost za energetsku i ekonomsku krizu, te da je EU odlučna u nameri da dodatno intenzivira svoj politički angažman sa regionom da suzbije posledice toga.

Između ostalog, dodaje se da će EU nastaviti da podržava Zapadni Balkan u borbi protiv inostrane manipulacije sa informacijama i uplitanja, uključujući dezinformacije i druge hibridne pretnje koje nastoje ugroziti stabilitet regiona, demokratske procese i njegovu perspektivu u EU.  

Navodi se i da je upravljanje migracijama i dalje ključni zajednički izazov i odgovornost.

"Uviđamo napredak postignut u sprovođenju akcionog plana EU za Zapadni Balkan, predstavljenog u decembru 2022. godine. Zahvaljujući koordinisanom delovanju ukupni migracijski pritisak na zapadnobalkanskoj ruti dosad je u 2023. godini smanjen u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ta je ruta i dalje veoma aktivna i zabeležen je veliki broj nelegalnih prelazaka granice. S obzirom na to, EU i Zapadni Balkan i dalje su odlučni da u celosti sprovedu akcioni plan EU, kako bi se suzbilo krijumičarenje i trgovinu ljudima i osigurao pristup međunarodnoj zaštiti onima kojima je potrebna, te da bi se još više pojačalo posmatranje trendova na toj ruti“, stoji u Deklaraciji.

Konstatuje se u da će građani celog regiona moći od sledeće godine da putuju u šengensko područje bez vize, uz pohvale za napredak koji je nekoliko partnera sa Zapadnog Balkana postiglo u usklađivanju sa viznom politikom EU i pozive na dalje usklađivanje, kako bi se sprečila zloupotreba sistema migracija i azila država članica EU.

Unija apeluje i da se pojača saradnja u borbi protiv terorizma i u suzbijanju nasilnog ekstremizma u svim njegovim oblicima, uključujući prevenciju radikalizacije i finansiranja terorizma.