Gogić: CIK odlučuje o organizaciji glasanja za smenu gradonačelnika i neće moći da se pozove na odsustvo zakona o referendumu

Ognjen Gogić
Izvor: Kosovo Online

Politikolog Ognjen Gogić kaže za Kosovo onlajn da odluka Skupštine opštine Severna Mitrovica kojom je odbijen zahtev za referendum za opoziv odluke o dodeli zemljišta kod Vojnog remonta uz obrazloženje da ne postoji zakon o referendumu, ne može da se reflektuje na dalji proces smene gradonačelnika u ovoj, niti u ostale tri opštine na severu Kosova. Kako kaže, zahtevi za peticije u ova dva slučaja zasnivala su se na različitim članovima Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe ukazuje da je CIK taj koji odlučuje o nastavku postupka smene gradonačelnika, a ne SO Severna Mitrovica niti njen predsednik.

Peticija povodom odluke o zemljištu, objašnjava Gogić, zasniva se na članu koji građanima daje pravo da na referendumu ospore neku odluku Skupštine opštine, dok se peticija za smenu gradonačelnika odnosi na drugi član zakona – o smeni gradonačelnika.


„U prvoj situaciji pravni način da se ospori odluka je da se ona stavi na referendum, a kada je reč o smeni gradonačelnika tu se ne radi o referendumu iako se u javnosti kolokvijalno govori ’referendum’, ali pravno to je procedura glasanja za smenu gradonačelnika. Član Zakona o lokalnoj samoupravi govori o tome da građani prvo treba da podnesu peticiju i da posle glasaju za smenu, a Administrativno uputstvo dalje razrađuje i daje nadležnost CIK-u da nakon što verifikuje potpise pokrene proceduru za smenu gradonačelnika na način predviđen Zakonom o lokalnim izborima. Prema Adminstrativnom uputstvu očekuje se da se primene odredbe Zakona o lokalnim izborima po kojima se gradonačelnici biraju, ali tako da se radi suprotna radnja, da se oni smenjuju“, kaže Gogić.

Sprovođenje Administrativnog uputstva, nakon što je zavšeno prikupljanje potpisa kroz peticije, dodaje, u rukama je CIK-a.

„CIK je taj koji treba da odluči da li je peticija prihvatljiva ili ne i CIK odlučuje da li se dalje nastavlja prema postupku predviđenom uputstvom a ne Skupština opština Severna Mitrovica niti njen predsednik koji ne može čak ni da se izjašnjava o tome u medijima jer time zadire u nadležnost nekog drugog tela. CIK je taj koji treba da odluči da li sada može da se organizuje glasanje za smenu gradonačelnika. CIK u ovoj situaciji neće moći da se pozove na odsustvo zakona o referendumu. Predsednik SO Severna Mitrovica Ugljanin se pozvao na odsustvo zakona o referendumu, ali CIK to neće moći jer niti Zakon o lokalnoj samoupravi niti Adminstrativno uputstvo govore o tome da se glasanje za smenu gradonačelnika sprovodi na osnovu zakona o referendumu, tako da odsustvo tog zakona nije pravna praznina koja ograničava CIK“, kaže Gogić.

CIK, navodi, može da kaže da Zakon o lokalnim izborima ne može da se primeni na ovu situaciju jer on ne predviđa glasanje za smenu, već glasanje za gradonačelnika, ali odustvo zakona o referendumu, ponavlja, ne može da bude niti povod niti izgovor da obustavi ovaj postupak.

Gogić, međutim, kaže da pravni okvir za smenu gradonačelnika, svakako nije jasan a da CIK ne može sebe da dovede u situaciju da sam stvara pravne norme koje su zakonska materija i verovatno će da se uzdrži od toga.

„Tu će se desiti situacija kao i sa uredbom Centralne banke Kosova, gde se prebacuje loptica odnosno odgovornost. I CBK i CIK se smatraju nezavisnim institucijama na koje izvršna vlast ne može direktno da utiče tako da ćemo imati začarani krug, gde će premijer ili predsednica Kosova govoriti da oni ne mogu da utiču na rad CIK-a, i da je CIK taj koji treba da sprovede postupak glasanja za smenu gradonačelnika, a CIK će reći da nema dovoljno pravnog osnova da tako nešto uradi a da ne prekši neke zakone“, kaže Gogić.

Inače, nakon što je odbijen zahtev Srpske demokratije koja je prikupila 2.213 potpisa u okviru peticije o opozivu odluke o dodeli zemljišta Kosovskoj policiji u opštini Severna Mitrovica, predsednik SO Severna Mitrovica Nedžat Ugljanin rekao je da je ovaj zahtev za referendum odbijen jer ne postoji zakon o referendumu. On je najavio i da ista sudbina čeka peticiju za smenu gradonačelnika u Severnoj Mitrovici.