Gradonačelnik Kline kažnjen sa 4.000 evra zbog zapošljavanja kćerke  

Zenun Eljezaj.jpg
Izvor: Reporteri

Gradonačelnik Kline Zenun Eljezaj kažnjen je sa 4.000 evra zbog sukoba interesa, odnosno zato što je učestvovao u proceduri zapošljavanja svoje kćerke, prenosi Reporteri.

Eljezaj je dužan da kaznu plati u roku od šest meseci, od dana stupanja na snagu ove presude. U suprotnom, sud će ovu kaznu da zameni zatvorskom, računajući da je dan u zatvoru 20 evra. 

Presudu Eljezaju izrekla je u Osnovnom sudu u Peći sudija Violeta Husaj-Rugova, prenosi "Zakletva za pravdu".

Saopštavajući odluku, sudija je rekla da je 20. februara 2018. godine u Klini, kao službeno lice u svojstvu predsednika opštine Klina, Eljezaj znao da njegova kćerka konkuriše za mesto lekara opšte prakse u Klini, tako da je lično učestvovao u ovom predmetu, donošenjem rešenja kojim je obrazovana komisija za sprovođenje procedure za zasnivanje radnog odnosa po konkursu objavljenom 02. februara 2018. godine za poziciju lekara opšte prakse. Kako je odabrana kćerka okrivljenog i zaposlena kao lekar opšte medicine u Centru porodične medicine u Klini, izvršeno je krivično delo "sukob interesa".

Protiv ove presude moguće je podneti žalbu u roku od 15 dana od dana prijema.

Sud je odbio predlog tužilaštva za izricanje dodatne kazne, zabrane bavljenja profesijom, jer kćerka okrivljenog više ne radi na pomenutoj poziciji, a smatra se i da nema razloga da se veruje da delo može da se ponovi.