Hasani: Sudije na Kosovu određuju najniže kazne u regionu

Fejzuljah Hasani
Izvor: Klan Kosova

Bivši predsednik Vrhovnog suda Fejzuljah Hasani smatra da sudije na Kosovu ne donose odluke o kaznama odmeravajući na adekvatan način težinu zločina i prekršaja, već teže da izreknu minimalne mere kažnjavanja, piše Kljan Kosova.

Hasani ocenjuje da su kazne na Kosovu najniže u regionu.

"Kažem to sa potpunom sigurnošću kada je reč o kaznama uopšte, zbog toga što je stvorena neka vrsta standarda da sudija uvek gleda da donese minimalnu kaznu, a ovo merenje je napravljeno mehanički, ne uzimajući u obzir sve okolnosti i posledice koje niske kazne mogu izazvati", rekao je Hasani.

Odmeravanje kazne se, kako ističe, ne vrši u skladu sa kriterijumima koje zakon precizno definiše.

"Kada je reč o krivičnim delima terorizma, ona stvaraju posledice kako u unutrašnjem nacionalnom aspektu, tako i na međunarodnom planu ukoliko presuda nije adekvatna", upozorio je on.

Prema njegovim rečima, sudije bi trebalo da budu veoma pažljivi u pogledu odmeravanja i vrste kazne.

"Fokus sudije ne treba da bude da se donese minimalna kazna, već da se kazna odredi u skladu sa okolnostima koje karakterišu zločince i prekršaj", zaključio je Hasani.