Hetemi: Napredujemo u prikupljanju materijala koji dokumentuju ratne zločine

Ade Hetemi
Izvor: Teve1

Direktor Instituta za zločine počinjene tokom rata na Kosovu Adem Hetemi rekao je za Ekonomiju onlajn da su napredovali u prikupljanju materijala koji dokumentuju zločine počinjene tokom poslednjeg rata na Kosovu, te da su u procesu potpisivanja sporazuma o saradnji sa memorijalnim centrom Srebrenica, što će im omogućiti i regionalnu saradnju koja za cilj ima da dokumentuje sve ratne zločine počinjene tokom ratova na prostoru bivše SFRJ.

Hetemi kaže da su od osnivanja ovog instituta uspeli da popune arhivu značajnom građom, a pomoć su pružale i razne institucije.

"Osnivanjem Instituta za zločine počinjene tokom rata, Kosovo je napredovalo u ovom pravcu, pošto je institut ustanovljen zakonom. Njegova prednost je što ima i finansijsku stabilnost, ima svoj zakon, ima svoju budžetsku liniju. Sada imamo i kancelarije u svom objektu, uskoro će nam se pridružiti tim od više od 20 ljudi koji su sada regrutovani prateći sve procese zapošljavanja i mislim da je to velika prednost za nas, iako se to dešava nakon relativno dugog perioda posle rata", kazao je Hetemi.

Smatra da će institut služiti kao sabirno mesto u kojem će se prikupljati svi materijali koji dokumentuju zločine počinjene tokom rata na Kosovu.

Do sada, kako kaže Hetemi, iako samo šest meseci od početka mandata, uspeli su da popune arhivu značajnom količinom građe, koju su dale razne institucije koje su ranije radile u ovom pravcu, zatim su nevladine organizacije i pojedinci na dobrovoljnoj bazi prikupljali dokaze ili materijale koji dokumentuju te zločine.

"Neka od dostignuća koje smatram da smo obeležili tokom ovog šestomesečnog perioda su projektovanje i usvajanje pravilnika o funkcionisanju zavoda za sistematizaciju na radnim mestima, početak popunjavanja naše arhive različitim materijalima organizacija, pojedinaca, institucija, zatim sporazumi o razumevanju koje smo zaključili sa arhivskim agencijama Kosova, ali i sa američkim univerzitetom na Kosovu. U procesu smo potpisivanja sporazuma o saradnji sa memorijalnim centrom Srebrenica", kazao je.

Kako dodaje, to znači da saradnja neće biti samo na lokalnom nivou, već nastoje da regionalizuju saradnju sa drugim institucijama koje se bave dokumentovanjem zločina počinjenih tokom rata na Kosovu, ali i na Balkanu tokom 90-ih godina.

Hetemi kaže da na Kosovu postoje brojni dokazi koji dokumentuju zločine počinjene tokom rata, kao i da postoji rizik od gibitka dokaza, ali da mediji svojim arhivama umnogome predupređuju da se to i desi.