Ibrahimi: Šteta od januarskih poplava još nije nadoknađena, trebalo bi hitno formirati fond

Sazan Ibrahimi
Izvor: Ekonomia Online

Šteta u opštinama pogođenim januarskim poplavama još nije nadoknađena, rekao je izvršni direktor Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi, prenosi Ekonomija onlajn.

Ibrahimi je zatražio hitno formiranje fonda za te opštine, kako bi građani pogođeni elementarnim nepogodama što pre dobili sredstva za sanciju i nadoknadu za nanetu štetu. 

"Prošle nedelje sam bio u koordinaciji sa predsednicima opština u vezi sa pitanjima koja su u interesu lokalnih vlasti Kosova i da bi, mi kao funkcioneri Asocijacije na osnovu informacija sa terena, mogli da utičemo da šteta što pre bude nadoknađena za mesta koja su stradala u januarskim poplavama. Moram da istaknem da su opštine svojim finansijskim mogućnostima podržale građane pogođene poplavama, ali se nadamo da će centralni nivo trebalo učiniti više u smislu saradnje sa lokalnim nivoom u vezi sa ovim problemima", kaže Ibrahimi. 

Dodao je da prirodne nepogode kao što su poplave niko ne može da spreči, ali da je važno da se šteta koja je pričinjena građanima što pre sanira. 

"Moram da istaknem da su opštine ispunile sve obaveze koje proizilaze iz važećeg zakonodavstva u vezi sa štetama izazvanim poplavama i poslale su informacije centralnoim vlastima, ali prema informacijama koje imamo još nije izvršena naknada štete", rekao je Ibrahimi.