Izveštaj EK o Albaniji: Potrebno više napora u sprečavanju pranja novca

Evropska komisija
Izvor: in4s.net

U nacrtu izveštaja Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana Albaniji se priznaje da je nastavila borbu protiv korupcije na visokom nivou, ali se od nje traži da uloži više napora u sprečavanju pranja novca, prenosi Ekonomija onlajn.

Od Albanije se traži veća saradnja sa opozicijom i civilnim društvom u jačanju struktura za EU ​​integracije i ističe se da je veliki unutrašnji sukob sa najvećom opozicionom strankom, Demokratskom partijom uticao na parlamentarni život u Albaniji.

Komisija priznaje da je Albanija nastavila borbu protiv korupcije na visokom nivou, a kao primer se navode osude nekih bivših visokih zvaničnika. Od Albanije se traži da uloži više napora u sprečavanju pranja novca, a posebno se traži posvećenost usprečavanju ilegalne imigracije, posebno maloletnika.

Severna Makedonija je, prema izveštaju, nastavila sa svojim naporima da ojača demokratiju i vladavinu prava, uprkos nekim izazovima. Od Skoplja se zahteva više političke volje za reformu izbornog sistema. I u Severnoj Makedoniji Komisija je primetila da su političke polarizacije uticale na to da parlament odloži usvajanje nekih zakona. Severna Makedonija je pokazala "neku vrstu napretka" u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sada je potrebno više pažnje usmeriti na implementaciju postojećeg zakonskog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.