Kosovska vlada odobrila Nacrt zakona o finansijskom sporazumu sa EU

vlada kosova
Izvor: www.rtvslon.ba

Vlada Kosova odobrila je Nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma za IPA 2020 između Kosova i EU, prenosi Koha.

Potpredsednik vlade Driton Seljmanaj rekao je da se usvajanjem ovog nacrta zakona mogu uložiti značajne investicije u obrazovanje, energetiku i druge sektore i da će Kosovo imati koristi od 90,2 miliona evra.

"Ovim predlogom zakona odobravamo sporazum koji omogućava Kosovu da iskoristi 90,2 miliona evra u obliku projekata iz EU, realizovanih u obliku grantova sa drugim donatorima, od zaduživanja kod Razvojne banke, sufinansiranja sa Vladom Kosova, za budžetski period 2020- 2023. Primena se može razlikovati u zavisnosti od procedura i kancelarija EU, a odobrenje omogućava značajna ulaganja", rekao je Seljmanaj.