Kurti sa razgovarao sa direktorom “Otvorenog društva Roma za Evropu”

Kurti i Jovanovic
Izvor: Reporteri

Premijer Alјbin Kurti razgovarao je danas sa Željkom Jovanovićem, direktorom organizacije Otvoreno društvo Roma za Evropu koje radi u okviru Fonda za otvoreno društvo, prenosi Reporteri.

Govoreći o unapređenju prava svih zajednica na Kosovu, Kurti je upoznao Jovanovića sa inicijativama vlade, ali i njenom aktivnom ulogom u osnaživanju romske zajednice na Kosovu.

Kako je navedeno u saopštenju, Jovanović je upoznao Kurtija sa projektima Fonda koji imaju za cilј ekonomski razvoj, političko osnaživanje, ali i obrazovno i kulturno osnaživanje romske zajednice.

Tokom sastanka je istaknuto da su neophodne mere u okviru Plana rasta koje stimulišu zapošlјavanje, osnivanje mikro, malih i srednjih preduzeća kao i stručno usavršavanje ove zajednice na Kosovu.

„Naglašen je značaj učešća romske zajednice u popisu stanovništva koji počinje u aprilu, ovaj proces je od suštinskog značaja za pravilno planiranje politika za sve zajednice koje žive na Kosovu“, zaklјučuje se u saopštenju Vlade Kosova u kome je navedeno da su razgovoru prisustvovali i zamenik ministra kulture, omladine i sporta Siljejman Eljšanija i poslanik Skupštine Erdžana Galjušija.