Ljumezi tužiocima: Ne prisiljavajte novinare da otkrivaju izvore

Aleksandar Ljumezi i Samedin Mehmeti
Izvor: Economia online

Glavni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi i generalni direktor policije Samedin Mehmeti istakli su da su posvećeni bezbednosti novinara i da imaju za cilj da tužilaštvo i policija poštuju načela slobode štampe i u potpunosti poštuju Zakon o zaštiti novinarskih resursa, koji štiti izvore informacija, prenosi Ekonomija onlajn.

Ljumezi je izdao obavezujuća uputstva za sve tužioce kojim se nalaže izbegavanje preduzimanja istražnih radnji protiv medija ili novinara koji su u suprotnosti sa zakonskim odredbama koje se odnose na zaštitu novinara.

Obavezujuće uputstvo podseća tužioce da shodno zakonu novinari ne mogu da budu krivično gonjeni u slučajevima kada ostvaruju svoje pravo ćutanja o izvorima informacija.

Ljumezi je od svih tužilaca zahtevao da ga obaveste pre preduzimanja istražnih radnji protiv novinara ili medijskih stručnjaka.

Glavni tužilac Ljumezi i generalni direktor policije Mehmeti uveravaju javnost i medije da je zaštita prava novinara i drugih medijskih profesionalaca od najveće važnosti za obe institucije i obvezuju se da će odmah preduzeti mere protiv svih koji ih se ne pridržavaju ovih principa.