Maćedonci: I ove godine ćemo kupovati oružje, vojni budžet u Nato standardu

Ejup Maćedonci
Izvor: Kosovo Online

Kosovski ministar odbrane Ejup Maćedonci izjavio je da je prošle godine za naoružavanje utrošeno više od 115 miliona evra, a da je plan da se i ove godine nastavi sa nabavkom oružja i vojne opreme.

Maćedonci je izveštavajući skupštinski Odbor za bezbednost naveo da da je vojni budžet prošle godine uvećan za 100 odsto u odnosu na 2022.

"Realizacija budžeta za 2023. Imali smo povećanje budžeta od 100 odsto. Dakle, sa 102 miliona u 2022. godini, povećano je na 204 miliona u 2023. godini, a iz ovog budžeta je potrošeno više od 115 miliona evra za kupovinu sistema naoružanja“, rekao je ministar.

On je naveo da to pokazuje posvećenost vlade podršci razvoju Kosovskih bezbednosnih snaga, u nabavci sistema naoružanja neophodnih za podizanje kapaciteta KBS.

Maćedonci je rekao da je Ministarstvo sa dodatnim sredstvima došlo do dva odsto BDP-a što je, kako je naveo, standard Nato u izdvajanjima za vojsku.

On je naveo da su povećani i operativni kapaciteti KBS, kao i da su na osnovu raspisanih konkusa primljene dve grupe regruta.

“Prema tome, imamo 627 regruta podelјenih u dve grupe koji su prošli obuku i završili aspekt i proces regrutovanja. Oni su ove godine počeli da rade kao pripadnici KSB-a“, rekao je Maćedonci.

On je naveo da je diplomiralo, odnosno oficirske činove dobilo 50 kadeta od kojih su četvorica školovani i obučavani na raznim akademijama u inostranstvu.

"Što se tiče obuke i obrazovanja, oficiri i kadeti KBS-a su se školovali i obučavali u najrenomiranijim vojnim akademijama u svetu. U 2023. godini školu su pohađala 62 kadeta“, rekao je Maćedonci.