Odbor za pravna pitanja PSSE podržao nacrt mišljenja o članstvu Kosova u Savetu Evrope

Savet Evrope.jpg
Izvor: coe.int

Odbor za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope danas je podržao nacrt mišljenja o članstvu Kosova u Savetu Evrope.

"Naš odbor je jednoglasno podržao povoljni izveštaj Odbora za politička pitanja i demokratiju i predložio nekoliko amandmana kako bi se rešila ključna pitanja na Kosovu", navedeno je u objavi skupštine Saveta Evrope na društvenoj mreži „X“.

U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) danas je počelo prolećno zasedanje koje će trajati do 19. aprila, a na dnevnom redu koji je utvrđen na plenumu predviđeno je pored ostalog da se razmatra i preporuka o prijemu Kosova u Savet Evrope.

Sutra svoje mišljenje treba da da i politički komitet, posle čega će se o prijemu Kosova raspravljati i na plenarnom zasedanju PSSE.