Osmani, Konjufca i Kurti pisali Dori Bakojani: Ispunićemo sve iz Briselskog sporazuma, uključujući i ZSO

Osmani Kurti Konjufca
Izvor: Kosovo Online

Predsednica, premijer i predsednik Skupštine Kosova, Vjosa Osmani, Aljbin Kurti i Gljauk Konjufca poslali su pismo glavnom izvestiocu za prijem Kosova u Savet Evrope Dori Bakojani u kom se obavezuju da će poštovati sve članove Briselskog i Ohridskog sporazuma, uključujući i formiranje Zajednice srpskih opština, piše Nacional.

U pismu se navodi da će Kosovo verno poštovati listu obaveza, uključujući i formiranje ZSO.

„U svom pismu od 21. marta 2024. dali ste nam 'predložene obaveze koje će Kosovo morati da ispoštuje kada postane deo Saveta Evrope'. Vaše pismo ukazuje da ova lista, na koju je potreban odgovor kosovskih državnih institucija, čini sastavni deo našeg procesa apliciranja i predstavlja važan korak u procesu punopravnog članstva Kosova u Savetu Evrope“, navodi se u pismu koje su postpisali Osmani, Kurti i Konjufca.

U pismu koje je poslala Bakojani se navode oblasti veze za ljudska prava i zaštitu nevećinskih zajednica, kao i pitanje Briselskog sporazuma, uz hitno formiranje Zajednice srpskih opština.

„Osigurati efikasnu primenu pravnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina. Preduzeti suštinske i opipljive korake u cilju sprovođenja svih članova Briselskog i Ohridskog sporazuma, što podrazumeva što pre uspostavljanje Zajednice opština sa srpskom većinom“, navodi se u prilogu.

Pominju se i adekvatni resursi za Kancelariju poverenika za jezike.

„Izdvojiti dovoljne resurse za efikasnu implementaciju zakonodavstva o upotrebi jezika i osigurati pravno utemeljenje, nezavisnost i obezbeđivanje adekvatnih resursa za Kancelariju poverenika za jezike. Povećati mere za podršku socio-ekonomskoj integraciji i političkom učešću pripadnika nevećinskih zajednica“, navodi se u dodatku.

Dok se na listi obaveza vezanih za funkcionisanje demokratskih institucija i poštovanje vladavine prava, institucionalni lideri obavezuju da će prestati sa kritikama na račun pravosuđa, koje su česte u ovom sazivu, takođe se spominje i pitanje eksproprijacije na severu.

„Što se tiče funkcionisanja demokratskih institucija i poštovanja vladavine prava, u potpunosti poštovati nezavisnost pravosuđa, uključujući uzdržavanje od preterane kritike koja podriva poverenje u pravosuđe, nastaviti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, osigurati da se eksproprijacije sprovode u strogom skladu sa zakonom i da svi budući zakoni u ovoj oblasti budu u potpunosti usklađeni sa Ahtisarijevim planom, uključujući i oblast zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve, da se u skladu sa okolnostima što pre izmeni Nacrt zakona o eksproprijaciji nepokretnosti, koji je dostavljen Skupštini Kosova“, navodi se, između ostalog, u prilogu koji su Osmani, Konjufca i Kurti priložili u pismo za Doru Bakojani.

Dalje se očekuje da se preduzmu sve mere za deeskalaciju tenzija na severu Kosova i uzdržavanje od odluka koje mogu uticati na prava i uslove života srpske zajednice koje vode daljem pogoršanju bezbednosne situacije.

„Treba preduzeti hitne mere za promovisanje reintegracije kosovskih Srba u policijske snage, pravosuđe i tužilaštvo na severu Kosova, uzdržavanje od korišćenja specijalne policije na severu Kosova za redovne policijske dužnosti, da se postaraju da se angažuju u slučaju potrebe i da pojačaju saradnju sa Kforom i Euleksom“, navodi se u dodatku.

Izvestilac za Kosovo u Savetu Evrope Dora Bakojani ove nedelje je sastavila nacrt izveštaja za članstvo Kosova u ovoj organizaciji.

U poslednjem nacrtu se preporučuje članstvo Kosova u Savetu Evrope, ali se pominju i neka pitanja koja Kosovo mora da ispuni nakon članstva.