Savet američkih ambasadora: SAD moraju ostati angažovane na Zapadnom Balkanu

ambasada SAD
Izvor: Gazeta Express

Savet američkih ambasadora nedavno je objavio izveštaj nakon posete Albaniji, Kosovu i Severnoj Makedoniji. Ambasador Filip Hjuz, predstavnik ove grupe koja oko sebe okuplja nekarijerne ambasadore, u intervjuu za Glas Amerike kaže da su ove tri balkanske države postigle izuzetan napredak, ali da se i dalje suočavaju sa brojnim političkim izazovima.

Hjuz je u intervjuu izrazio zahvalnost za "napredak koji su Severna Makedonija i Kosovo postigli od proglašenja nezavisnosti i za rast Albanije nakon pada režima Envera Hodže".

Ipak, on je istakao da su prepreke za integraciju u Evropsku uniju za ove zemlje očigledne, sa posebnim akcentom na unutrašnju situaciju Albanije gde korupcija, kriminal i izazovi u demokratskom upravljanju usporavaju ovaj proces.

Osim toga, Hjuz se osvrnuo na odluku koju su donele Sjedinjene Američke Države da proglasi kao osobu non-grata bivšeg predsednika Albanije Saliju Berišu, skrećući pažnju na posledice koje bi takva odluka mogla da donese ako se primeni bez transparentnog procesa i bez pristupa svedočenju koje može zaštititi optuženog.

"Ono što smo pokušali da istaknemo je da imamo posla sa nečim što je u suprotnosti sa američkom pravnom tradicijom i što je možda potrebno razmotriti. Možda je to bilo nepravedno, ne znam, jer nemam činjenice o slučaju Salija Beriše. Ali sigurno je da on nema uvid u činjenice i da nije imao priliku da se brani od objavljivanja odluke ili da argumentuje svoju odbranu. Ovo nije način na koji radimo stvari legalno, generalno u SAD, iako je on, naravno, strani državljanin", istakao je Hjuz.

Izveštaj takođe skreće pažnju na potrebu nastavka dijaloga i kontinuiranog političkog i vojnog prisustva SAD u regionu – tvrdnja je potkrepljena njihovom posetom kampu Bondstil, gde Hjuz svedoči o profesionalizmu američke vojske i njenom pozitivnom uticaju.

"Moramo pokušati da nastavimo bliski dijalog sa svim stranama u regionu i naravno da nastavimo prisustvo američkih snaga tamo. Posetili smo kamp Bondstil i duboko smo impresionirani profesionalizmom naše vojske i doprinosom koji ona daje regionu", naglasio je ambasador.

Hjuz zaključuje predviđanjem strateškog značaja Zapadnog Balkana za SAD, posebno u kontekstu krize u Ukrajini.

"Mislim da je to i dalje veoma važno, jer je to region koji demokratski i ekonomski napreduje. Nadam se da će Kosovo jednog dana preći prag i pridružiti se ne samo EU, već i Natou kako bi zaokružilo prisustvo Alijanse u ovom delu sveta. Ali prema mom iskustvu, Sjedinjene Države često moraju da se bave hitnim pitanjima, a to uzrokuje kašnjenja u rešavanju drugih važnih pitanja. Tokom 1990-ih, sukobi na Balkanu su bili neposredne krize. Sada nisu, ali bi ponovo mogli da postanu deo neposredne krize ako se sukob u Ukrajini završi loše po Ukrajince, ili ako Rusija nastavi agresiju, ili u ekstremnom slučaju, namerava da testira član pet Nato ugovora, u pokušaju razbijanja saveza. Stoga bi ovaj region trebalo da dobija stalnu političku pažnju i prioritet Sjedinjenih Država", zaključio je Hjuz.