Sejdiu: Kosovo je dužno da stvori ZSO, ali ne kao što Beograd traži

Fatmir Sejdiu
Izvor: Koha ditore

Bivši predsednik Kosova Fatmir Sejdiu kaže da je Kosovo dužno da izgradi mehanizam Zajednice srpskih opština, ali ne onako kako to traži Beograd.

„Smatram da Kosovo ima obavezu da izgradi mehanizam, ali ne onako kako to traži Beograd za srpsku zajednicu na Kosovu. Može se stvoriti ZSO, mehanizam međusobne saradnje srpskih opština za pitanja sprovođenja politika koje su u skladu sa Ustava Kosova, koji su kompatibilni sa celokupnim njegovim zakonodavnim sistemom i državnom strukturom u državnoj hijerarhiji. Svako insistiranje na mehanizmu koji isključuje suštinu Kosova kao subjekta, a to je teritorijalni integritet i mehanizmi delovanja države Kosovo, ugrozio bi državu Kosovo“, rekao je on u intervjuu za Dojče Vele.

Sejdiu ističe da ne treba dati više od onoga što je predviđeno Ahtisarijevim planom.

“Mislim da su vremena brojnih iskušenja do sada prevaziđena i ako bi to predstavljalo važnu garanciju unutrašnje stabilnosti i potpunog integriteta Kosova, dobro je ići napred, ali uz deo paralelnih međunarodnih garancija i bez ičega više od onoga što je predvišeno Ahtisarijevim projektom… Ništa ne bi trebalo da bude protiv ustava Kosova i znate da je Ustavni sud reagovao na prethodne sporazume i protivrečnost sa bićem Kosova sa svojim zakonodavstvom. Dakle, sve bi trebalo da bude kompatibilno”, podvukao je on.

Sejdiu ukazao na značaj političkog jedinstva u vezi sporazuma sa Srbijom, dodajući da je potrebno redovno informisati skupštinu.

“Nešto što je važno je, ne ućutkati glasove, već pronaći snagu pozicije Kosova u formuli koju će prihvatiti kao korisnu za napredak Kosova. U određenoj fazi, deo poverljivosti pregovora je očuvan, ali u završnoj fazi, šta će biti spoj svih zajedničkih ideja za dobijanje stabilne formule, treba je i tretirati u ovom obliku. Ono što ja mislim i želim da verujem jeste da se SAD, kao deo ovog partnerstva sa ostatkom evropskog međunarodnog faktora, slažu sa idejama iznetim u dokumentu, uprkos činjenici da se Srbija tome može protiviti”, ukazao je on.