Specijalizovana sudska veća još ispituju garancije kosovske policije za nekadašnje lidere OVK

Tauljant Hodaj
Izvor: Hodaj & Partners

Advokat Tauljant Hodaj navodi da Specijalizovana sudska veća ispituju garancije koje je kosovska policija dala za nekadašnje vođe OVK protiv kojih se vodi sudski proces u Hagu, prenosi Ljajmi.

On je rekao da je garancija kosovske policije najbolja osnova za puštanje nekadašnjih lidera OVK na slobodu. " Apelacioni sud je tražio dodatna pojašnjenja i naložili su Osnovnom sudu da preispita ovu garanciju. Logika treba da ide u tom pravcu. Po mom mišljenju, do sada nije bilo bolje osnove od ove. Sama činjenica da traže dodatna pojašnjenja znači da im je taj predlog interesantan“, naveo je Hodaj i dodao da se kosovske institucije moraju pripremiti i "zaštititi interese Kosova".

Pojasnio da advokati odbrane mogu da zahtevaju svaka dva meseca da podnose zahtev da se optuženi brane sa slobode.  

“Svaka dva meseca branioci imaju pravo da preispitaju pritvor i da zahtevaju da se oni brane sa slobode. Ukoliko taj zahtev bude odbijen na njega mogu da ulažu žalba u drugom stepenu”, dodao je on.

U dosadašnjim pokušajima, podseća on, bilo je raznih predloga i garancija, ne samo kosovske policije, već i nekih drugih država.