Švajcarska povećava broj pripadnika u sastavu Kfora

Kfor
Izvor: Facebook

Savezno veće Švajcarske je na današnjoj sednici odlučilo da od aprila 2024. godine ojača švajcarski kontingent u okviru Kfora sa 20 dodatnih pripadnika oružanih snaga, preneo je Kljan Kosova.

Ovo povećanje broja švajcarskih vojnika dolazi nakon povlačenja austrijske misije iz Kfora u proleće 2024. godine.

Švajcarski kontigent trenutno ima najviše 195 pripadnika oružanih snaga koji su dobrovoljno prijavljeni da učestvuju u misiji.

U junu 2023. Savezni parlament je odobrio učešće Švajcarske u Kforu, a zatim i produžio mandat misiji do 31. decembra 2026. Pored toga, Parlament je dao ovlašćenje Saveznom veću da poveća broj oružanih snaga za najviše 30 tokom mandata i do kraja misije, tako da su oružane snage u stanju da odgovore na sve dodatne potrebe Kfora.

Austrija je obavestila Nato da će smanjiti svoje učešće u Kforu u proleće 2024. Ukupno će biti povučene dve jedinice: pešadijska i transportna četa. 

Da bi se smanjio jaz zbog smanjenja austrijskog kontingenta i u dogovoru sa Natom, Savezni savet je odlučio da od aprila 2024. ojača švajcarski kontingent sa 20 dodatnih vojnih lica raspoređenih u oblasti transporta. 

Dodatnih 20 pripadnika oružanih snaga pružaće sve usluge Kfora u oblasti transporta ljudi, materijala i robe.

„Uprkos trenutnoj situaciji, bezbednost ostaje cilj Oružanih snaga Švajcarske na Kosovu. Pripadnici Oružanih snaga su spremni da rade u takvom kontekstu i da u slučaju nužde stignu na bezbedno mesto. Oni znaju pravi način da se nose sa etničkim i političkim tenzijama. Centar izvrsnosti za izgradnju mira Oružanih snaga Švajcarske stalno prati situaciju. Savezno veće može odlučiti da povuče snage u bilo kom trenutku“, navodi se u saopštenju Švajcarskog saveznog veća.

Švajcarski savezni savet navodi da Kfor ostaje važan igrač za stabilnost i bezbednost na Zapadnom Balkanu.

„Povećavajući svoj kontingent, Švajcarska učestvuje u stabilizacijskim naporima Natoa u regionu. Time ona takođe svedoči o svojoj solidarnosti sa svojim partnerima u Evropi koja se suočava sa velikim izazovima u kontekstu rata u Ukrajini. Jačanje švajcarskog kontingenta takođe promoviše jačanje saradnje sa Natom, što je preporučilo Savezno veće u dopunskom izveštaju Izveštaja o bezbednosnoj politici 2021. Konačno, to pokazuje spremnost Švajcarske da proširi svoj doprinos vojnoj izgradnji mira“, saopštio je Savezni savet Švajcarske.