Ujedinjene nacije usvojile budžet za Unmik za 2022. godinu

UNMIK
Izvor: Total Slovenia news

Generalna skupština UN odobrila je budžet mirovne misije Unmik na Kosovu za narednu godinu, koji za period od 1. jula 2021. do 30. juna 2022. godine iznosi više od 41 milion američkih dolara, prenosi Kljan Kosova.

Većina budžeta troši se na finansiranje troškova osoblja, u iznosu od 32.534.400 dolara. Osoblje Unmika broji 348 ljudi od kojih su 312 civili. Osoblje Unmika čini i 18 uniformisanih lica, od kojih je 10 policajaca i osam vojnih posmatrača, a za njih se izdvaja 768.500 dolara. Za Unmik radi i 21 dobrovoljac.

Ostatak budžeta je namenjen za usluge i opremu u iznosu od 2.784.500 dolara, za infrastrukturu i objekte 2.732.200 dolara, za promet u iznosu od 1.869.800 dolara a predviđeni su i troškovi za konsultacije, putovanja i medicinske usluge.

Budžet Unmika u ranijim godinama iznosio je više od 400 miliona dolara godišnje.

Ujedinjene nacije finansiraju 12 mirovnih misija širom sveta, većinom na afričkom kontinentu, sa ukupnim budžetom od oko 6 milijardi dolara. Misije UN u Maliju, Centralnoafričkoj Republici i Kongu imaju budžete veće od milijardu dolara. Druga mirovna misija UN u Evropi, osim Kosova, nalazi se na Kipru sa budžetom od oko 55 miliona dolara.

Unmik se kao i druge mirovne misije finansira kroz odvojeni finansijski račun, za koji države daju doprinos prema utvrđenoj formuli i koju godišnje odobrava Generalna skupština Ujedninjenih nacija.