Verske i etničke NVO predstavljaju rizik za finansiranje terorizma  

Isis Teroristi
Izvor: Profimedia

Vlada Kosova, u procesu promene pravnog osnova za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, usvojila je koncept dokumenta na osnovu kojeg sve verske, etničke i kulturne nevladine organizacije predstavljaju veoma visok rizik za finansiranje terorizma.

Dokument je usvojen 27. decembra 2023. godine i odobrila ga je izvršna vlast. 

"Verske, etničke i kulturne nevladine organizacije i finansiranje stranih nevladinih organizacija iz nadležnosti visokog rizika ili iz neproverljivih izvora predstavljaju glavne oblasti rizika za region. Primećeno je i da humanitarne, dobrotvorne i druge slične NVO predstavljaju značajnu, ali nešto manje bitnu pretnju finansiranju terorizma za region", navodi se u konceptu dokumenta.

Sa druge strane, ističe se da postoji manji rizik od finansiranja terorizma tamo gde NVO u regionu finansiraju zajednice dijaspore.

Ističe se i da je na lokalnom nivou u toku izrada procene rizika ovog sektora za finansiranje terorizma.

"Finansijsko-obaveštajna jedinica kao nosilac ovog procesa je odlukom od 14. februara 2023. godine formirala Radnu grupu za procenu rizika od finansiranja terorizma i srodnih dela u sektoru nevladinih organizacija. Ova grupa će analizirati, evaluirati i izraditi izvještaj o rizicima u NVO sektoru", navodi se u dokumentu.

Inače, izveštaji lokalnih organizacija, poput Kosovskog centra za bezbednosne studije (KKSS), potvrđuju da se u periodu od 2012. do 2016. godine stotine građana Republike Kosovo pridružilo terorističkim grupama i ekstremističkim akcijama na Bliskom istoku. Neki od njih su se u početku pridružili organizacijama sa islamskom agendom, kao što su terorističke grupe „Al Fateh al Šam“, „ISIS" i sličnima koje su se borile protiv diktatorskog režima u Siriji u okviru dešavanja vezanih za takozvano „arapsko proleće“. 

"Međutim, dok se smanjivao obim rata u Siriji, većina građana Kosova završila je u redovima takozvane Islamske države, terorističke organizacije koja je imala za cilj stvaranje tzv. kontrolisanih delova teritorija Sirije i Iraka“, piše u priručniku o kontekstu terorizma i nasilnog ekstremizma na Kosovu (KKSS), objavljenom u martu 2023.sovo je 2015. usvojilo i zakon koji zabranjuje građanima Kosova da učestvuju u stranim ratovima.