Skoplje: Makedonci da se slobodno izjasne o nacionalnosti na popisu u Albaniji

MIP Severna Makedonija
Izvor: Vlada Severne Makedonije

Ministarstvo inostranih poslova Severne Makedonije ohrabruje sve Makedonce da slobodno izraze svoju etničku, jezičku i versku pripadnost na predstojećem popisu stanovništva u Albaniji.

„Albanija je u svetu prepoznata po svom multietničkom i multikulturalnom društvu, na način na koji je to ostvareno u Severnoj Makedoniji, i koje predstavlja neprocenjivo autentično političko i kulturno nasleđe. Prepoznajući ulogu Makedonaca kao lojalnih građana Albanije, predstojeći popis će im omogućiti da kroz slobodno izražavanje svog identiteta potvrde svoju etničku, jezičku, versku i identitetsku pripadnost. To će dodatno potvrditi ulogu makedonske etničke zajednice u Albaniji, u izgradnji mostova prijateljstva između dve zemlje“, saopštio je MIP Severne Makedonije.

Makedonska društva i udruženja pozvala su i Makedonce koji žive u Albaniji da podrže popis i da se slobodno izjašnjavaju o svojoj etničkoj i verskoj pripadnosti i o svom jeziku.

U pozivu se kaže da je ovo veoma važan proces jer će se njime izjasniti i etnička pripadnost svakog pojedinca. Navodi se i da su na osnovu Zakona „O zaštiti nacionalnih manjina u Republici Albaniji“, iz 2017. godine, prava manjina kao što su pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, upotreba maternjeg jezika u lokalnim institucijama, upotreba maternjeg jezika na putnoj signalizaciji, zastupljenost u javnim ustanovama i slično u vezi su sa brojem pripadnika manjinske zajednice koji žive u ovoj zemlji.