Sporazum o traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu između Severne Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore

Aerodrom u Ohridu
Izvor: Facebook/Ohrid Airport

Vlasti civilnog vazduhoplovstva Severne Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore potpisaće danas u Ohridu sporazum o traganju i spasavanju u oblasti vazduhoplovstva.

Na skupu će se, kako je najavljeno u saopštenju, obratiti ministar saobraćaja i veza Severne Makedonije  Blagoj Bočvarski i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo zemlje Tomislav Tuntev.

Potpisivanjem sporazuma uspostavlja se okvir za saradnju članova Regionalnog savetodavnog komiteta za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC), kojim ove godine predsedava Agencije za civilno vazduhoplovstvo .

Sporazum će ojačati međusobnu saradnju i podršku zemalja članica u izgradnji, razvoju kapaciteta, razmeni iskustava i znanja u oblasti traganja i spasavanja vazduhoplova, unapređenju operativne prekogranične saradnje, kao i međusobnu podršku u primeni ICAO-a standarde, propise i procedure u ovoj oblasti.

U Regionalnom savetodavnom komitetu za traganje i spasavanje u civilnom vazduhoplovstvu učestvuju predstavnici država članica: Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, kao i posmatrača i zemalja učesnica Češke i Mađarske.