Broj otrovanih hranom u Mališevu porastao na 205 

Image CAPTCHA
Unesite karaktere prikazane na slici.