Advokati: Nezapošljavanje Albanaca u Specijalnom sudu nezakonito i diskriminaciono

Specijalni sud
Izvor: Reporteri

U Specijalnom sudu zapošljavanje Albanaca sa Kosova je nemoguće, jer se zapošljavanje sudija, tužilaca i ostalih zaposlenih zasniva na finansijskom doprinosu i državljanstvu u zemljama članicama Evropske unije, piše portal Reporteri.

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo finansiraju se kroz sistem Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (CSDP) Evropske unije. Stoga je države članice EU ili treće države koja daje doprinos osnovni SU uslov za zapošljavanje“, navodi se u odgovoru za Reporteri.

Advokat Artan Čerkini smatra da je takav pristup Specijalnog suda u suprotnosti sa Ustavom Kosova.

„Zakon o Specijalnom sudu ne reguliše pitanje zapošljavanja osoblja. Specijalizovana veća su morala da navedu na kojim pravnim aktima zasnivaju svoj stav. Potpuno je neobično i suprotno Ustavu Kosova zabraniti zapošljavanje kosovskih građana u kosovskoj instituciji“, rekao je Čerkini.

Advokat Skender Musa slaže se da Zakon o Specijalizovanim većima ne reguliše pitanje zapošljavanja i smatra da je ponižavajuće i nepravedno lišavanje Albanaca sa Kosova mogućnosti da se zaposle u instituciji o kojoj se glasalo u Skupštini Kosova.

Ističe da kosovski Ustav predviđa jednako pravo građana za zaposlenja u svim kosovskim institucijama.

„Specijalni sud nepravedno diskriminiše građane Kosova, jer Kosovo ima veoma dobre advokate koji mogu da rade nezavisno i neutralno. Ovo nepoverenje prema kosovskim profesionalcima i našim građanima je ponižavajuće i nepravedno“, rekao je Musa.

Advokat Armend Škoza je rekao da Specijalni sud treba da deluje u skladu sa Ustavom Kosova, jer ne postoji odredba koja zabranjuje zapošljavanje Albanaca.

„Ograničenje osnovnih prava, kao što je rad, može biti učinjeno samo zakonom usvojenim u Skupštini Kosova. Nijedan podzakonski akt Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva ne može stvoriti pravni efekat koji bi ograničio prava na zapošljavanje njihove administracije“, rekao je Škoza za Reporteri.

Odbrana bivšeg komandanta OVK Redžepa Seljimija takođe je osporila način na koji Specijalni sud vrši jurisdikciju nad optužbama protiv njega, rekavši da taj sud vodi diskriminacionu politiku u zapošljavanju Albanaca, što ugrožava nepristrasnost suđenja njihovom klijentu.