Hodža: Za 49 odsto studenata nema posla nakon završetka studija

Driban Hodža
Izvor: Ekonomia Online

Predstavnik Organizacije za unapređenje kvaliteta u obrazovanju (ORCA) Dibran Hodža rekao je da 49 odsto studenata na Kosovu, po završetku fakulteta, ne može da se zaposli, prenosi Koha.

Hodža je rekao da taj podatak pokazuju istraživanja i dodao da Ministarstvo prosvete ne radi dovoljno na reformi obrazovanja.

"Na Kosovu ima 95.000 studenata, oko 43.000 na državnim univerzitetima. Nikada nije postojao odgovarajući pristup obrazovanju, jer se školarine smatraju simboličnim, a ono što nam treba su laboratorije i prostori na fakultetima. Ako univerziteti ne uspeju da dokažu svoje postojanje i naprave promociju kroz realizaciju diplome, onda neka se zatvore. Privatne univerzitete treba ispitati. Uzeli smo uzorke sa nekih univerziteta i vidimo da na nekim programima ima viška. Svake godine se upiše oko 800 studenata prava. Potrebno nam je više programera", rekao je Hodža.

Hodža: U obrazovanju bi trebalo proglasiti za vanredno stanje

Hodža je naglasio da na Kosovu ne postoji opšta politička volja da se obrazovanje smatra prioritetom društva, i dodao da bi reforma trebalo da bude radikalnija. Takođe je istakao da se u sektoru obrazovanja treba proglasiti vanredno stanje, jer je  stanje u školama alarmantno.

"Vidimo smo male napore od strane Kurtijeve vlade i poslanika koji su deo skupštinskog odbora za obrazovanje, ali nismo videli opštu volju koja nas vodi od orijentacije progresivne politike u visokom obrazovanju" dodao je Hodža. 

Hodža kaže da su privatni fakulteti, koji raspolažu kapitalom i brojnim beneficijama, uspeli da nađu saveznike u bilo kojoj vladi, uključujući i sadašnju.

"Konkretan primer je bio Ljiburn Aljiu koji je potpisao memorandum sa koledžom u kojem je deo akademskog osoblja. To je sukob interesa, a da ne govorimo o akademskim kriterijumima koje čovek mora da ima da bi bio profesor. Gospodin Aljiu ima završen master i ima poziciju profesora. Ne razumemo kako je moguće da se, kada dođe do ovakvih afera, kupi ćutanje svih političkih aktera. Gospodin Aljiu potpisao je isti memorandum sa Univerzitetom u Prištini", kazao je Hodža.

Hodža: Uvreda je porediti Univerzitet u Prištini sa privatnim fakultetima

Hodža je dodao da je većina privatnih fakulteta, preko svojih predstavnika koji su učestvovali na javnim raspravama, nastojala da snizi kriterijume za akreditaciju.

"Upozorili smo Komisiju za obrazovanje i sve druge aktere da privatni fakulteti žele da nađu vrata za hitne slučajeve kako bi, ako agencija za akreditaciju ne akredituje njihove programe, mogli da pojačaju komisiju za žalbe i donesu odluke o vraćanju akreditacije", rekao je Hodža i dodao da je uvreda za Univerzitet u Prištini da ga porede sa privatnim fakultetima.

Prema njegovim rečima ORCA je ocenila da su privatne institucije visokog obrazovanja destruktivne po sistem visokog obrazovanja na Kosovu.

"Privatni fakulteti su registrovani kao preduzeća koja žele da trguju robom. Znanjem se ne može trgovati. Ono što smo mi predložili je da to postanu neprofitne organizacije kao praksa u najrazvijenijim zemljama sveta. Danas smo to uporedili sa neprofitnim organizacijama koje imaju profit unutar ustanove, da grade na primer laboratorije i da povećavaju kvalitet, a ne da novac od profita završava u džipovima i nekretninama. Ne rešava se pitanje preko 20.000 nevažećih diploma koje su izdali uglavnom privatni fakulteti, što iznosi 20 miliona evra", rekao je Hodža.